Gazeta "Metro": Czy można mieć niewiele ponad 30 lat i być na emeryturze? Można. Takich osób jest już kilka tysięcy. Najmłodszy emeryt właśnie skończył 33 lata.
Młody, 35 lat, były policjant, obecnie na emeryturze, podejmie pracę - takie ogłoszenia coraz częściej pojawiają się w prasie. Na znalezienie nowego zajęcie nie trzeba długo czekać. Czekają agencje detektywistyczne, firmy ochroniarskie itp.

W ub. roku z policji - po więcej niż 15 latach służby, upoważniających do pobierania emerytury - odeszło ponad 750 trzydziestoparolatków, informuje podkomisarz Sławomir Weremiuk z Komendy Głównej Policji.

Jeszcze kilka lat wcześniej szeregi policji opuszczało zaledwie kilkudziesięciu 30-latków rocznie. O tym, że dziś jest to zjawisko masowe, świadczą dane zakładu emerytalno-rentowego MSWiA, który wypłaca świadczenia byłym mundurowym. Obecnie pobiera je 1304 funkcjonariuszy. Większość odeszła z policji w ciągu ostatnich dwóch lat.

W firmach ochroniarskich za podobną pracę otrzymują dwu-, a nawet trzykrotnie więcej niż w policji. By nie stracić emerytury z powodu zbyt wysokich zarobków, pracują na czarno, dorabiają na umowę o dzieło lub też zakładają firmy na członków rodziny.

Najmłodszy polski emeryt mieszka w Krakowie i niedawno obchodził swoje 33. urodziny.

· 

Nt. policyjnych emerytur.
http://wiadomosci.onet.pl/1512608,11,1,1,item.html

Młody, 35 lat, były policjant, obecnie na emeryturze, podejmie pracę - takie ogłoszenia coraz częściej pojawiają się w prasie. Na znalezienie nowego zajęcia nie trzeba długo czekać. Czekają agencje detektywistyczne, firmy ochroniarskie itp.

W ub. roku z policji - po więcej niż 15 latach służby, upoważniających do pobierania emerytury - odeszło ponad 750 trzydziestoparolatków, informuje podkomisarz Sławomir Weremiuk z Komendy Głównej Policji. Jeszcze kilka lat wcześniej szeregi policji opuszczało zaledwie kilkudziesięciu 30-latków rocznie. O tym, że dziś jest to zjawisko masowe, świadczą dane zakładu emerytalno-rentowego MSWiA, który wypłaca świadczenia byłym mundurowym. Obecnie pobiera je 1304 funkcjonariuszy. Większość odeszła z policji w ciągu ostatnich dwóch lat.

W firmach ochroniarskich za podobną pracę otrzymują dwu-, a nawet trzykrotnie więcej niż w policji. By nie stracić emerytury z powodu zbyt wysokich zarobków, pracują na czarno, dorabiają na umowę o dzieło lub też zakładają firmy na członków rodziny.

Najmłodszy polski emeryt mieszka w Krakowie i niedawno obchodził swoje 33. urodziny.

"Metro": Czy można mieć niewiele ponad 30 lat i być na emeryturze? Można. Takich osób jest już kilka tysięcy. Najmłodszy emeryt właśnie skończył 33 lata.
Młody, 35 lat, były policjant, obecnie na emeryturze, podejmie pracę - takie ogłoszenia coraz częściej pojawiają się w prasie. Na znalezienie nowego zajęcie nie trzeba długo czekać. Czekają agencje detektywistyczne, firmy ochroniarskie itp.

W ub. roku z policji - po więcej niż 15 latach służby, upoważniających do pobierania emerytury - odeszło ponad 750 trzydziestoparolatków, informuje podkomisarz Sławomir Weremiuk z Komendy Głównej Policji. Jeszcze kilka lat wcześniej szeregi policji opuszczało zaledwie kilkudziesięciu 30-latków rocznie. O tym, że dziś jest to zjawisko masowe, świadczą dane zakładu emerytalno-rentowego MSWiA, który wypłaca świadczenia byłym mundurowym. Obecnie pobiera je 1304 funkcjonariuszy. Większość odeszła z policji w ciągu ostatnich dwóch lat.

W firmach ochroniarskich za podobną pracę otrzymują dwu-, a nawet trzykrotnie więcej niż w policji. By nie stracić emerytury z powodu zbyt wysokich zarobków, pracują na czarno, dorabiają na umowę o dzieło lub też zakładają firmy na członków rodziny.

Najmłodszy polski emeryt mieszka w Krakowie i niedawno obchodził swoje 33. urodziny.

Wysłuchałem uważnie expose premiera i zainteresował mnie ten fragment:

„...Zamiast toczyć długotrwałe i paraliżujące spory o sens polskiej reformy emerytalnej, chcemy jak najszybciej ją dokończyć. Odpowiednie projekty zostaną przedstawione Wysokiej Izbie w ciągu pierwszych 100 dni funkcjonowania rządu.
Jest naszym obowiązkiem, by 1 stycznia 2009 roku sieć zakładów emerytalnych sprawnie wypłaciła pierwsze emerytury z nowego systemu. Inne elementy zamykające reformę emerytalną powinny być przyjęte w formie rozwiązań do połowy 2008 roku...”

korzystając z linka wyżej zamieszczonego : http://www.platforma.org/program/ sprawdziłem na stronce PO co oznacza „szybkie dokończenie reformy emerytalnej”,
a tam czarno na białym:

„...Proponujemy, aby rząd przyjął długofalowy plan zapewnienia powszechności systemu
emerytalnego dla wszystkich grup zawodowych. Oznacza to podjęcie trudnych decyzji
dotyczących:
· włączenia do systemu powszechnego służb mundurowych, wraz ze stopniowym
wyrównywaniem dysproporcji miedzy systemem mundurowym i powszechnym;
· przeniesienia administrowania wszystkim systemami emerytalnym do ZUS, w pierwszej
kolejności dotyczy to przeniesienia biur emerytalno - rentowych z MON, MSWiA i MS do
ZUS ;
Podjęcie powyższych decyzji ma na celu ograniczenie poczucia niesprawiedliwości
społecznej z powodu nadmiernej redystrybucji dochodów dla niektórych grup zawodowych,
które nie są obecnie objęte systemem powszechnym...”

· 


[.....................]
jeśli jesteś zobowiązany do zarządu majątkiem to nic nie stoi na
przeszkodzie abyś był również upoważniony do pobierania świadczeń, ale
to musi wynikać z decyzji sądu rodzinnego...


Byłem wczoraj w ZUS'ie i złożyłem formalny wniosek
aby rentkę wypłacali na moje konto. Wiem, że mi
odmówią, ale będzie mi ta odmowa potrzebna w
sądzie.
Dzisiaj przyszła decyzja o przyznaniu córce tejże rentki.
Oprócz standardowych zapisów posiada ręczną "dopiskę":
"UWAGA! Świadczenie może płynąć do rąk opiekuna lub
do rąk lub konto osoby uprawnionej"

(osoba uprawniona to wg. przepisów ZUS jest to osoba
której przyznano świadczenie)

| może przedtem udać się do sądu rodzinnego aby wydali mi na piśmie
| prawa i obowiązki takiego kuratora i dopiero z takim "glejtem"
| tam się udać?.

powinieneś raczej złożyć do sądu rodzinnego wniosek o wydanie
zezwolenia na pobieranie wszystkich świadczeń należnych córce, co
będzie w zgodzie ze zobowiązaniem do zarządu jej majątkiem,
szczególnie, że renta i zasiłek to jedyny dochód i majątek córki...


Dzisiaj byłem w Sądzie. Odpowiedziano mi, że Sądy nie wydają
takich "spisów_wykazów" uprawnień kuratora osoby... gdyż
"przecież wszyscy wiedzą, że kurator reprezentuje dobro
osoby... i występuje w jej imieniu. Ma pam wszelkie uprawnienia
do pobierania za córkę jej świadczeń, a jeśli ZUS nie chce lub
nie może tego robić na pańskie konto to proszę otworzyć rachunek
córce i... :) Ech!, błędne koło.

1. ZAKŁAD EMERYTALNO-RENTOWY MSWIA
   Wydział VI Skarg i Analiz
2. ZAKŁAD EMERYTALNO-RENTOWY MSWIA
   Wydział IX Kontroli
3. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
   Departament Ubezpieczeń Społecznych.

Kosztowało mnie to 10,20 zł (polecone), ale ile radochy
i ewentualnej satysfakcji z wygranej z ZUS'em. :)


Kolejny artykuł o emeryturach mundurowych:
Trzydziestoletni emeryci

Czy można mieć niewiele ponad 30 lat i być na emeryturze? Można. Takich osób jest już kilka tysięcy. Najmłodszy emeryt właśnie skończył 33 lata, pisze "Metro".

Młody, 35 lat, były policjant, obecnie na emeryturze, podejmie pracę - takie ogłoszenia coraz częściej pojawiają się w prasie. Na znalezienie nowego zajęcie nie trzeba długo czekać. Czekają agencje detektywistyczne, firmy ochroniarskie itp.

W ub. roku z policji - po więcej niż 15 latach służby, upoważniających do pobierania emerytury - odeszło ponad 750 trzydziestoparolatków, informuje podkomisarz Sławomir Weremiuk z Komendy Głównej Policji.

Jeszcze kilka lat wcześniej szeregi policji opuszczało zaledwie kilkudziesięciu 30-latków rocznie. O tym, że dziś jest to zjawisko masowe, świadczą dane zakładu emerytalno-rentowego MSWiA, który wypłaca świadczenia byłym mundurowym. Obecnie pobiera je 1304 funkcjonariuszy. Większość odeszła z policji w ciągu ostatnich dwóch lat.

W firmach ochroniarskich za podobną pracę otrzymują dwu-, a nawet trzykrotnie więcej niż w policji. By nie stracić emerytury z powodu zbyt wysokich zarobków, pracują na czarno, dorabiają na umowę o dzieło lub też zakładają firmy na członków rodziny.

Najmłodszy polski emeryt mieszka w Krakowie i niedawno obchodził swoje 33. urodziny. (PAP)


Poczytajcie OPINIE Internautów. Większość wypowiada się dość trzeźwo, ale sporo jest takich, co to nie chcą sami mieć lepiej, a wystarczy im, kiedy inni będą mieli gorzej.
Przypomina mi się dowcip, opowiadany w Anglii poczas II wojny:

W związku z trwającą wojną w piekle, aby podołać przerobowi dusz, napływających z Ziemi zainstalowano dodatkowe kotły. Proste urządzenie - gar, smoła, palenisko i dusze potępieńców w środku. Do tego diabeł funkcyjny + widły sztuk jeden, aby spychać tych, co próbują wyleźć. Każdy kocioł oznaczony był tabliczką z opisem nacji.
Lucyfer udał się na inspekcję nowych instalcji. Chodzi, patrzy i widzi, że przy kotle z napisem "POLAND" nie ma diabła.
Woła nadzorcę:
- Czemu tu nie ma diabła do pilnowania?
- Nie trzeba - w tym kotle siedzą Polacy.
- I co z tego?
- Nic, jak jeden próbuje wyleźć, to zaraz reszta ściąga go w dół...

65 lat i nic na aktualności nie straciło...

ero03:
Jeszcze trochę statystyki za Gazetą Prawną http://www.gazetaprawna.p....39.8.1.0.1.htm
[...] 7,3 mln osób otrzymujących z ZUS emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne,
240 tys. osób otrzymujących z ZUS renty socjalne,
340 tys. osób otrzymujących z ZUS zasiłki i świadczenia przedemerytalne,
1,5 mln osób otrzymujących emerytury i renty z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
około 350 tys. świadczeniobiorców tzw. służb mundurowych, tj.:
- żołnierzy i ich rodzin, którzy pobierają świadczenia w wojskowym biurze emerytalnym Ministerstwa Obrony Narodowej,
- funkcjonariuszy i ich rodzin (m.in. funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej), pobierających świadczenia z Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- funkcjonariuszy służby więziennej i ich rodzin, pobierających świadczenia w biurze emerytalnym służby więziennej podległemu Ministerstwu Sprawiedliwości.[...]

W mojej ocenie nie jesteśmy żadną realną siłą dla jakiejkolwiek władzy RP. Realną siłą są jedynie te grupy zawodowe i społeczne, które mogą, np. strajkiem (bądź przyjazdem do Warszawy z trzonkami od kilofów i łopat) zakłócić funkcjonowanie Państwa lub spowodować pewien dyskomfort elit (rząd, posłowie, senatorowie, itd.). Wyjątkiem jest chyba tylko Policja - uważam, że to dzięki niej mundurowe ustawy emerytalne trwają w obecnym kształcie. Policja to jednak "bijące serce" każdej władzy (bez podtekstów - szanuję Policjantów za ich cięzką służbę).

że żadne prace legislacyjne zmierzające do zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ŻZ nie są w MON prowadzone, a nadto,


Było to gdzieś koło roku 2000 gdy pana Wieczerzaka zwalniano z funkcji prezesa PZU i miano lada chwila aresztować,
udzielił jednego wywiadu w tv i na pytanie "czy to prawda, że ma pan 5 mieszkań własnościowych w Warszawie?" odpowiedział krótko "oczywiście jest to nieprawda".

Później okazało się, że rzeczywiście była to nieprawda. Miał 7.

Chciałbym zaznaczyć, że ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych jest ustawą dotyczącą wielu służb, w tym policji i strażaków. Ewentualne zmiany mogą być i raczej będą prowadzone poza MON.

A co się dzieje w policji. To artykuł z 2 kwietnia
Metro": Czy można mieć niewiele ponad 30 lat i być na emeryturze? Można. Takich osób jest już kilka tysięcy. Najmłodszy emeryt właśnie skończył 33 lata.
Młody, 35 lat, były policjant, obecnie na emeryturze, podejmie pracę - takie ogłoszenia coraz częściej pojawiają się w prasie. Na znalezienie nowego zajęcia nie trzeba długo czekać. Czekają agencje detektywistyczne, firmy ochroniarskie itp.

W ub. roku z policji - po więcej niż 15 latach służby, upoważniających do pobierania emerytury - odeszło ponad 750 trzydziestoparolatków, informuje podkomisarz Sławomir Weremiuk z Komendy Głównej Policji.
REKLAMA Czytaj dalej

Jeszcze kilka lat wcześniej szeregi policji opuszczało zaledwie kilkudziesięciu 30-latków rocznie. O tym, że dziś jest to zjawisko masowe, świadczą dane zakładu emerytalno-rentowego MSWiA, który wypłaca świadczenia byłym mundurowym. Obecnie pobiera je 1304 funkcjonariuszy. Większość odeszła z policji w ciągu ostatnich dwóch lat.

W firmach ochroniarskich za podobną pracę otrzymują dwu-, a nawet trzykrotnie więcej niż w policji. By nie stracić emerytury z powodu zbyt wysokich zarobków, pracują na czarno, dorabiają na umowę o dzieło lub też zakładają firmy na członków rodziny.

Najmłodszy polski emeryt mieszka w Krakowie i niedawno obchodził swoje 33. urodziny.

Pozdrowienia z HP


czyli pewnie Hewlett-Packard.

A mój ZER MSWiA - to nic innego jak Zakład Emerytalno - Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Tematem postu jest osoba Radka Sikorskiego, to co można przeczytać w na tym forum, przykłady itd. ma na celu spowodowanie dyskusji dotyczącej Szefa MON Radka Sikorskiego a nie uświadamianie na czym polega praca w MSWiA. Chcesz się uświadomić, przeczytaj ustawę.

W 1989 nastąpiła zmiana w systemie politycznym Polski. Naczelnym organem administracji państwowej realizującym politykę państwa w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego stał się Minister Spraw Wewnętrznych, którego Urząd powołano 6 kwietnia 1990. W 1996, w ramach Reformy centrum administracyjno-gospodarczego Rządu do struktury Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przyłączono dział administracji.

W wyniku zmian organizacyjnych nadzór nad Urzędem Ochrony Państwa przekazany został Prezesowi Rady Ministrów. Na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 utworzono Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Struktura:
Służby podległe:
–Komenda Główna Policji
–Komenda Główna Straży Granicznej
–Obrona Cywilna Kraju
–Biuro Ochrony Rządu
–Wyższy Urząd Górniczy
–Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
–Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
–Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
–Zarząd Służby Zdrowia MSWiA
Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
–Mazurska Służba Ratownicza
–Urząd ds. Repatriacji i Cudzoziemców
–Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
–Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Schemat organizacyjny MSW w dniu 15 lutego 1990
Minister Spraw Wewnętrznych
Polityczny Komitet Doradczy Ministra Spraw Wewnętrznych
Sekretariat Polityczny Komitetu Doradczego Ministra SW
Komitet Koordynacyjny Rady Ministrów ds. przestrzegania prawa
I Zastępca Ministra SW
Zespół Doradców
Podsekretarz Stanu
Gabinet Ministra
GIM
Departament Finansów
Nieetatowy Zespół Doradców ds. Reformy Systemu Bezpieczeństwa Państwa
DEPARTAMENTY I SŁUŻBY
Szef Służby Wywiadu i Kontrwywiadu
Departament Wywiadu
Departament Kontrwywiadu
Biuro Szyfrów
Wojska Ochrony Pogranicza
Szef Służby Bezpieczeństwa
Departament Ochrony Konstytucji i Porządku
Departament Ochrony Gospodarki
Departament Studiów i Analiz
Biuro Śledcze
Biuro Ochrony Rządu
Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Zarząd WSW Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Departament Społeczno-Administracyjny
Biuro Prawne
Zarząd I MOB
Rzecznik Prasowy
Wydział Prasowy
Szef Służby Milicji Obywatelskiej
Departament Prewencji i Porządku Publicznego
Departament Kryminalny
Biuro Informacji i Planowania Działalności MO
Biuro Ruchu Drogowego
Biuro Dochodzeniowe-Śledcze
Instytut Kryminalistyki
Przejściowe Biuro Paszportów
Szef Służby Kadr i Szkolenia Wychowawczego
Departament Kadr
Departament Szkolenia I Wychowania
Akademia Spraw Wewnętrznych
Ośrodki Szkolenia
Rada ds. Wychowania Fizycznego i Sportu
Redakcja W Służbie Narodu
Szef Służby Zabezpieczenia Operacyjnego
Departament Techniki
Biuro B - Obserwacji
Zarząd Łączności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Biuro C - Centralne Archiwum
Departament PESEL
Rada Naukowo Techniczna
Szef Służby Zabezpieczenia Materiałowego
Departament Gospodarki Materiałowo Technicznej
Departament Inwestycji
Departament Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zarząd Administracyjno-Gospodarczy
Komenda Główna Straży Pożarnych
Z grubsza tyle.

Siedziba:
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa

Emerytury i renty wzrosną w marcu 2008 r. o prawie 6 proc.
W marcu 2008 roku zostaną zwaloryzowane świadczenia ponad 9,7 mln osób - głównie emerytów i rencistów. Nie muszą oni występować do instytucji, które je wypłacają, z wnioskiem o podwyżkę. Dostaną ją automatycznie.
W przyszłym roku zmieni się sposób waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Nie będą one jak obecnie podwyższane dopiero wtedy, gdy inflacja od ostatniej podwyżki przekroczy 5 proc., ale co roku.
Dodatkowo wskaźnik waloryzacji, od którego zależy wysokość podwyżek, uwzględni nie tylko wzrost cen, ale także co najmniej 20 proc. realnego wzrostu płac.
Dla kogo podwyżka
Wysokość i częstotliwość podwyższania wszystkich świadczeń objętych waloryzacją zależy od tego, w jaki sposób są podwyższane emerytury i renty wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzieje się tak dlatego, że podwyższanie świadczeń innych grup zawodowych (np. rolników czy funkcjonariuszy służb mundurowych) i innych świadczeniobiorców (np. osób otrzymujących renty socjalne) zależy od sposobu podwyższania świadczeń wypłacanych przez Zakład.
Jak będą rosnąć świadczenia
Wysokość marcowej podwyżki emerytur i rent będzie zależeć od wysokości wskaźnika waloryzacji. Zostanie on ogłoszony w lutym przyszłego roku. Zgodnie z nowelizacją ustawy emerytalnej będzie on musiał uwzględnić:
• wzrost cen z poprzedniego roku - chodzi o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług ogółem lub, jeśli jest wyższy, wskaźnik cen towarów i usług dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów,
• co najmniej 20 proc. realnego (po odliczeniu inflacji) wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku,
• ewentualne tzw. zwiększenie ponad 20-proc. wzrostu płac, będące przedmiotem negocjacji w Komisji Trójstronnej, które mają odbywać się w lutym każdego roku po ogłoszeniu przez GUS danych koniecznych do wyliczenia wskaźnika waloryzacji; jeśli Komisja dojdzie do porozumienia (gwarancją jego zawarcia jest jednomyślność partnerów społecznych), to jej uchwała będzie wiążąca dla rządu, a jeśli nie - to rząd sam ogłosi wskaźnik waloryzacji, który nie może być niższy od zaproponowanego pierwotnie Komisji Trójstronnej.
Jaka podwyżka w 2008 roku
Ze względu na to, że w 2007 roku nie było waloryzacji świadczeń, podwyżka w 2008 roku uwzględni inflację i wzrost cen z lat 2006-2007. Wskaźnik ten będzie więc wyższy niż wynika to ze wzrostu cen i płac w bieżącym roku. Już dzisiaj - na podstawie danych z 2006 roku i najnowszych szacunków Ministerstwa Finansów dotyczących bieżącego roku - można przyjąć, że wyniesie on 105,8 proc. (patrz ramka).
Przez ten wskaźnik zostaną pomnożone wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe przysługujące ostatniego dnia lutego przyszłego roku. Zwaloryzowane (wyższe) świadczenia zainteresowani otrzymają we własnych terminach płatności w marcu 2008 r. Na przykład w ZUS przypadają one na 1, 5, 10, 15, 20 oraz 25 dzień każdego miesiąca.
Osoby te powinny też otrzymać pisemną decyzję o waloryzacji.
Trzeba też pamiętać, że nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków o podwyższenie
Wyższe dodatki
Waloryzacja emerytur i rent przesądza też o podwyżce tzw. świadczeń minimalnych i innych świadczeń wypłacanych przez ZUS. Wzrosną więc (przez pomnożenie ich przez wskaźnik waloryzacji) kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych. Są to:
• emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna (obecnie wynoszą 597,46 zł miesięcznie),
• renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy (obecnie wynosi 459,57 zł miesięcznie),
• renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa (obecnie wynosi 716,95 zł),
• renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową (obecnie wynosi 551,48 zł).
Ponadto podniesione też zostaną dodatki do emerytur i rent oraz inne świadczenia. Są to m.in.:
• dodatek pielęgnacyjny i za tajne nauczanie (wynosi 153,19 zł miesięcznie),
• dodatek dla sierot zupełnych (wynosi 287,93 zł miesięcznie),
• dodatek kombatancki (wynosi 153,19 zł miesięcznie),
• świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - wynosi w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 7,68 zł (za 1 miesiąc) do 153,19 zł (za 20 miesięcy),
świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania.
źródło- gazeta prawna

Prac nie ma ale:
Komunikat z posiedzenia Komisji Trójstronnej
Warszawa, 16.02. 2009 roku
ZZ- 227/2009

KOMUNIKAT

W dniu 16 lutego 2009 roku na wniosek Forum Związków Zawodowych Prezydium Komisji Trójstronnej zostało zapoznane z założeniami do projektu zmiany ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy służb mundurowych.
Założenia projektu przedstawili podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk, a także dyrektor generalny w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jan Węgrzyn, dyrektor departamentu budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Władysław Budzeń i dyrektor Zakładu EmerytalnoRentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Artur Wdowczyk.
Zgodnie z zapowiedzią wicepremiera ministra spraw wewnętrznych i administracji Grzegorza Schetyny na konferencji prasowej w dniu 12 lutego 2009 roku w Olsztynie miały to być ”nowe założenia”, niestety jednak zaprezentowano założenia, które są znane całemu środowisku od 30 stycznia 2009 roku.
Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Wiesław Siewierski złożył propozycję, aby założenia zostały przedstawione w części plenarnej Komisji Trójstronnej, na którą zostali zaproszeni przewodniczący związków zawodowych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Więziennej Krzysztof Hetman, Jacek Zakrzewski i Bronisław Ogonek – Obierzyński.
Podczas debaty plenarnej podtrzymaliśmy wniosek o oficjalne spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z wicepremierem ministrem spraw wewnętrznych i administracji Grzegorzem Schetyną. Wiceminister Piotr Stachańczyk poinformował Prezydium Komisji Trójstronnej, że po zebraniu opinii od strony służbowej oraz związków zawodowych MSWiA przedstawi projekt ustawy na następnym posiedzeniu. Zabierając głos zadałem pytanie o personalną i finansową ocenę skutków nowej regulacji, tzn. o to, ile na skutek zmiany ustawy emerytalnej zyska budżet państwa oraz ile może stracić w wyniku odejścia ze służby wielu tysięcy funkcjonariuszy. Czy w obecnej sytuacji kryzysu finansów Państwa i kryzysu światowego należy wzmacniać Policję, czy też osłabiać takimi projektami? Przy gwałtownym wzroście bezrobocia i przewidywanym upadku wielu firm nastąpi wzrost przestępczości i w tej sytuacji niezbędna jest sprawna Policja.
Poinformowałem Prezydium Komisji Trójstronnej o faktach zgodnych z obecnym stanem, że aktualnie po 15 latach służby zaledwie 2,7% funkcjonariuszy odchodzi na emeryturę, a średnia wysługa emerytów mundurowych to 28 lat i 9 miesięcy. Przekazałem również zastrzeżenia do założeń dotyczące podziału przyszłych emerytów według daty urodzenia (przed 1968 rokiem) oraz zatrudnienia (po 1999 roku).
Na pytanie przewodniczącego OPZZ, czy ulegnie zmianie podobny system emerytalny żołnierzy zawodowych, podsekretarz stanu w MSWiA Piotr Stachańczyk odpowiedział, że aktualnie trwają również rozmowy w sprawie zmiany systemu dla żołnierzy. Projekt stosownej ustawy zostanie przekazany do konsultacji związków zawodowych zgodnie z uprawnieniami. Przewodniczący Komisji Trójstronnej wicepremier Waldemar Pawlak uznał za zasadny wniosek Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych stwierdzając, że spotkanie takie jest nieuniknione i winno się odbyć w ramach Komisji.

Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów
Członek Komisji Trójstronnej
Antoni DUDA


I dodam jeszcze ze strony MSWiA:
Data publikacji : dn.17 lutego 2009
Uprawnienia emerytalne funkcjonariuszy - ważna informacja!
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi założeń projektu ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy służb mundurowych uprzejmie informujemy, że projekt ten zakłada, iż funkcjonariusze przyjęci do służby przed 2 stycznia 1999 roku będą korzystać z uprawnień emerytalnych na dotychczasowych zasadach, tj. na podstawie ustawy z 18 lutego 1994 roku.

JA tez pozwoliBem sobie napisac do redakcji. oto tresc calej korespondecji:
Szanowny Panie

Szanowny Panie

W każdej grupie społecznej są lepiej i gorzej sytuowani - także w wojsku. Dane statystyczne (wynagrodzenia i wysokość emerytur) dotyczyły grupy oficerów młodszych - od stopnia podporucznika aż do generałów.

Zamiast obrzucać inwektywami - może podałby Pan co rzekomo było w moim artykule nieprawdziwe. Dane - tak jak napisałem- pochodzą od zakładów emerytalno-rentowych MSWiA, oraz ministerstwa Obrony,a także GUS. Jeżeli uważa Pan, że są nieprawdziwe - niech Pan interweniuje w tych instytucjach

A na forum, które Pan mi polecił przeczytałem m.in. taki komentarz:

"Zawsze tak twierdziłem, że państwo w którym emerytowany pułkownik albo byle jaki generał ma wyższą emeryturę jak swiatowej sławy emerytowany profesor- jest państwem nienormalnym. Do ustaw emerytalnych służb mundurowych trzeba wprowadzić przepis ograniczajacy podstawę wymiaru emerytury do 250 % przeciętnego wynagrodzenia i przepis o zawieszeniu emerytury w przypadku przekroczenia przez pracującego emeryta dochodu wysokości 130 % przeciętnego wynagrodzenia. ( tak jest w powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym ). Uzyskane oszczędnosci powinno się przeznaczyć na dofinansowanie podwyżek uposażeń dla najniżej zarabiających tj. dla podoficerów zawodowych. Żeby nie było wątpliwości - to oświadczam iż jestem oficerem starszym." (nick: "Ciekawy")

Jak widać i na tym forum nie ma zgody.

K. Świątek

----- Original Message -----
From: Paweł Abucewicz
To: redakcja@tygodniksolidarnosc.com
Cc: jerzy.klosinski@tygodniksolidarnosc.com ; anna-witek@tygodniksolidarnosc.com ; dziennikarze@tygodniksolidarnosc.com
Sent: Friday, November 26, 2004 11:38 PM
Subject: TEMAT TYGODNIA "RÓWNIEJSI EMERYCI"

Witam Serdecznie!

Pragnę z Państwem podzielić się kilkoma spostrzeżeniami na temat artykułu „RÓWNIEJSI EMERYCI”. Treść tego artykułu jest obrzydliwie kłamliwa, jednostronnie ukierunkowana, negatywnie nastawiona do środowiska wojskowego (służb mundurowych). Odczuwam, że autor tego artykułu nie ma bladego pojęcia o tym co pisze. Wypadałoby mieć odrobinę szacunku dla tego środowiska. Nadmienię, że większość kadry służb mundurowych nie ma niestety stopni generalskich. Bieda natomiast wśród emerytów wojskowych czy też innych mundurowych jest nie mniejsza niż wśród ogółu społeczeństwa. Przy odrobinie dobrej woli i chęci jest to do sprawdzenia przez chociażby autora. Dla otuchy proszę sobie przeczytać wypowiedzi na temat tego artykułu w środowisku żołnierzy WP na oficjalnej stronie Polski Zbrojnej:

http://www.polska-zbrojna...0&thread=114898

Nadmienię, że jestem byłym oficerem WP nie mających praw emerytalnych. Zrezygnowałem na własną prośbę, mimo iż już za 3 lata mógłbym być tak dobrze w waszym mniemaniu prosperującym „emerytem”. Gdyby było tak różowo raczej jeszcze bym trochę posłużył naszej Ojczyźnie. Mam nadzieję, że Państwo dobrze rozumieją słowo „służba”. To nie to samo co praca. Żal mi jest wszystkich moich kolegów, służących jeszcze, którzy muszą czytać takie kłamliwe artykuły.

Jeżeli jest to możliwe, to chciałbym poznać nazwisko autora tego artykułu. Interesuje mnie też czy chciałby zarabiac tak „duże pieniądze”, jakie zarabia „normalny” żołnierz zawodowy, policjant czy też strażak?????? Wtedy zgodziłbym się z teorią, że nie może poświęcić się swojej profesji dziennikarskiej do końca bo ma na utrzymaniu rodzinę i musi się martwić skąd wziąć pieniądze na jej utrzymanie. Trochę przykre jest też to, że artykuł ten napisało środowisko Solidarnościowe, a przypomnę, że żołnierze WP nie mogą nawet mieć związków zawodowych!!!!!!!!!!!

Z wyrazami szacunku: .........

Emerytalna dyskryminacja mężczyzn
Leszek Kostrzewski
2008-04-21, ostatnia aktualizacja 2008-04-21 12:37
link: http://www.gazetawyborcza.pl/1,75248,5137979.html

Zebrane przez mężczyzn oszczędności w OFE rodzina będzie mogła dziedziczyć tylko przez trzy lata. Później wszystkie pieniądze przejmie na własność prywatny zakład emerytalny.

Takie rozwiązanie zapisała w projekcie ustawy o wypłatach emerytur z otwartych funduszy emerytalnych minister pracy Jolanta Fedak.

Zapis wywołuje kontrowersje w samym resorcie. - To kapitalne rozwiązanie dla prywatnych instytucji, będą zarabiać krocie przejmując oszczędności emerytów - mówi nam wysokiej rangi urzędnik ministerstwa.

Pierwsi mężczyźni emerytury z OFE dostaną za pięć lat. Pieniądze mają im wypłacać specjalne zakłady emerytalne utworzone np. przez istniejące towarzystwa ubezpieczeń na życie. Kto dokładnie będzie mógł utworzyć zakład i jakie będzie musiał spełnić warunki, ma w najbliższych dniach ustalić minister Fedak. Specjalną ustawę w tej sprawie jeszcze w tym roku ma przegłosować Sejm.

Gdy już zakłady powstaną, OFE będą musiały im przelać wszystkie nasze oszczędności. To ogromne pieniądze - dziś ponad 130 mld zł.

Na razie minister Fedak zdecydowała o zasadach dziedziczenia naszych pieniędzy. I tak rodzina mężczyzny będzie mogła dostać zgromadzony przez niego kapitał tylko w przypadku jego śmierci w pierwszych trzech latach pobierania emerytury. Z każdym miesiącem spadek będzie przy tym malał. Jeśli więc emeryt umrze np. miesiąc po przejściu na emeryturę, rodzina dostanie większość odłożonego kapitału, ale jeśli śmierć nastąpi w trzecim roku pobierania emerytury, będzie to już tylko jego niewielka część.

Dramat dla rodziny nastąpi wtedy, gdy jedyny żywiciel rodziny umrze trzy lata i miesiąc po przejściu na emeryturę. Wtedy jego bliscy nie dostaną ani grosza.

W lepszej sytuacji będą krewni kobiet. Kapitał kobiety będzie bowiem dziedziczony przez osiem lat - o pięć lat dłużej niż w przypadku mężczyzny.

Skąd ta różnica? Specjalne zakłady emerytalne będą wypłacać emerytury 65-letnim kobietom i mężczyznom. Tu dziedziczenie świadczeń będzie identyczne - po 3 lata. Jeśli jednak kobieta przejdzie na emeryturę w wieku 60 lat, to przez 5 lat świadczenie będzie jej wypłacał OFE. I w całym tym pięcioletnim okresie kapitał zgromadzony przez kobietę także będzie podlegał dziedziczeniu. W sumie da to osiem lat dziedziczenia w przypadku kobiet, przy trzech latach u mężczyzn.

- Przecież to jawna dyskryminacja mężczyzn - oburza się Paweł Wypych, były prezes ZUS, który w rządzie PiS odpowiadał za reformę emerytalną.

Wypych proponował stworzyć emeryturę małżeńską, gdzie mąż dzieliłby się zebranym kapitałem z wychowującą dzieci, niepracującą żoną. To zabezpieczałoby żonę w przypadku śmierci małżonka.

Fedak z emerytury małżeńskiej zrezygnowała. Duża liczba różnych rodzajów emerytur miałaby bowiem powodować trudności z jej wyliczaniem, co dodatkowo komplikowałoby system. W zamian proponuje więc niepracującym żonom, po śmierci męża, specjalną rentę rodzinną, która byłaby wypłacona ze składek rentowych. Składki te są obecnie bardzo niskie - w krótkim czasie spadły z 13 do 6 proc.

- Jeśli składki miałyby wystarczyć na płacenie rent żonom, trzeba by je na nowo podwyższyć - mówi Jeremi Mordasewicz z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". - W przeciwnym razie konieczne będą dotacje z budżetu państwa.

Urzędnik Ministerstwa Pracy: - Przepisy robione są pod prywatne instytucje, które w myśl projektów nie będą ponosić zbyt wielkiego ryzyka z wypłatą świadczeń. Liczę, że projekt po konsultacjach międzyresortowych będzie zmieniony.

Co sądzisz o nowych zasadach dziedziczenia pieniędzy z OFE? Napisz: listydogazety@gazeta.pl

Źródło: Gazeta Wyborcza

Ten program UPR nadal jest aktualny. Partia sprzymierzyła się w najbliższych wyborach z Giertychem i Markiem Jurkiem.

Program gospodarczy

PROGRAM GOSPODARCZY
UNII POLITYKI REALNEJ
opracowany przez
INSTYTUT SOCJO-CYBERNETYKI
w Warszawie zatwierdzony po poprawkach przez Radę Główną UPR dn. 11 grudnia 1990 r.
zmieniony przez Radę Główną UPR w dn. 27 listopada 2004 r.

Zasadniczym celem jest doprowadzenie do gospodarki w pełni wolnorynkowej, z własnością pozostającą w rękach prywatnych. Każdy podmiot gospodarczy ma ponosić pełne ryzyko swoich działań: zbierać zysk lub ponosić stratę.
Założeniem jest, że zmiany winny być dokonane w sposób płynny, poprzez zmianę prawa i wykorzystanie naturalnych, prowolnorynkowych tendencji, dominujących w społeczeństwie. Chodzi o usunięcie zbędnych praw - i ustanowienie przepisów zapobiegających tworzeniu się znanych paradoksów, gdzie rozsądne działanie ludzi daje niekorzystny efekt gospodarczy.
Metody dojścia do celu powinny być jak najprostsze, a sam proces zacząć się natychmiast - i trwać możliwie krótko.

Poniższy program jest szkicem całości ważniejszych działań.

A. Obieg monetarny

1. Wzrost ilości papierowego pieniądza w obiegu nie może być wyższy, niż tempo wzrostu gospodarki i musi zostać konstytucyjnie ograniczony do tego poziomu.

Stabilny pieniądz jest podstawą zdrowej gospodarki. Kiedyś oparty był o kruszce i dzięki temu niezależny od rządów. Wraz z wprowadzeniem waluty papierowej pokusa jej druku stała się zbyt silna dla większości rządów. Ekonomiści liberalni proponują powrót do waluty opartej o złoto, srebro lub koszyk szlachetnych metali. Innym rozwiązaniem jest powstanie kilku konkurujących ze sobą prywatnych banków emisyjnych (lub walut zagranicznych). Rozwiązaniem prowizorycznym jest druk pieniądza przez bank centralny - i poddanie go kontroli czynnika niezależnego od rządu.

2. skreślony
(27.11.2004 r.)

3. Tempo wzrostu gospodarki oceniać musi niezależna od rządu Rada Ekonomiczna

Niezależność RE jest niesłychanie ważna. W tym celu powinna o­na składać się z ekonomistów różnych szkół, stosujących różne metodyki (nie będą dysponować danymi GUS!). Powinni być bardzo wysoko płatni, kontrolowani przez konkurentów pragnących zająć ich miejsce. Rozważyć można wypłacanie co pół roku premii temu członkowi RE, który dał najlepszą (tj. najbardziej zbliżoną do średniej wszystkich ocen!) estymację wzrostu gospodarczego.

Milton Friedman uważa dodruk pieniądza zgodny z tempem wzrostu za najwłaściwszy. Dawniej ilość złotych monet wzrastała wraz z wydobyciem złota, co było mniej-więcej proporcjonalne do gospodarczego wzrostu (złoto Inków raczej zaszkodziło gospodarce Hiszpanii - gdyż jego dopływ był ponadproporcjonalny!). Przy kreacji pieniądza abstrakcyjnego należy ten proces
imitować.
(27.11.2004 r.)

4. W konstytucji winien znaleźć się zapis traktujący dodruk pieniądza w ilości większej niż wskazany przez RE za równoważny z ,,kradzieżą dokonaną ze szczególną zuchwałością”. Osoby odpowiedzialne za te czyny w przeszłości powinny stanąć przed sądem.

Nie chodzi o ich skazanie - lecz o demonstrację, że były to działania przestępcze. Pieniądz i jego obrót musi być pod szczególną ochroną prawną.

5. Wszelki dodatkowy pieniądz mógłby być wprowadzony do obiegu wyłącznie przez zakupy w firmach prywatnych lub kredyt dla prywatnych przedsięwzięć.

Zapobieżenie oziębiania gospodarki przez wypłaty dla sektora jałowego, zasiłki itp.

6. skreślony
(27.11.2004 r.)

7. Kurs złotówki do innych walut winien być absolutnie swobodny - i wszelka ingerencja rządu lub banku zakazana ustawowo.

Zakaz jest istotny - by uniknąć nacisku innych banków na NBP. Płynny kurs walut jest fundamentem liberalnej polityki. Dotyczyć to musi pełnej wymienialności złotówki, tj. wszystkie podmioty gospodarcze wymieniać będą zasoby wg swobodnego kursu - co dziś nie ma miejsca.

8. Znosi się zasadę nominalizmu. Wszelkie nie określone w umowach prywatnych zobowiązania będą przeliczane według kursu ustalonego przez Radę Ekonomiczną (p. A3).

9. W pierwszym wariancie prywatyzacji możliwy jest druk ,,bonów prywatyzacyjnych”, o łącznym nominale równym wartości prywatyzowanych akcji przedsiębiorstw państwowych. Bony te byłyby przyjmowane przy sprzedaży akcji wg swej wartości nominalnej.

B. Banki

1. Z uwagi na kluczową pozycję systemu bankowego banki będą prywatyzowane w pierwszej kolejności (p. ,,Prywatyzacja”).

2. Na rynek polski dopuszczone zostaną wszelkie stabilne banki zachodnie.

Jest to polityka licencji, a nie wolnego rynku - jednak usprawiedliwiona dotychczasową nadmierną ufnością obywateli do banków państwowych.

3. W dalszej przyszłości będą mogły powstawać prywatne banki emisyjne.

W chwili obecnej bankructwo prywatnego banku emisyjnego mogłoby podważyć wiarę w słuszność rozwiązań liberalnych. Emisję pieniądza można powierzyć tylko wielkim, stabilnym bankom. Oparcie się na pieniądzu obcym powodowałoby, że korzyść z inflacji obcego banku odbywałaby się kosztem obywateli Polski, podobnie jak dziś USA odnoszą korzyść z emisji dolarów, które deprecjonują się poza granicami Stanów Zjednoczonych.

C. Przyjęta do konstytucji musi być klauzula gwarantująca, że każda ustawa, przepis, dekret, rozporządzenie lub tp. wchodzi w życie dopiero w sześć lat od chwili uchwalenia i opublikowania.

Taka stypulacja przyjęta być może dopiero po zasadniczym porządkowaniu systemu prawnego, co przypuszczalnie potrwa około roku. Jest to z jednej strony gwarancja dla inwestorów i przedsiębiorców - z drugiej strony anty-bodziec do uchwalania ad hoc przepisów prawnych.

D. Domy i mieszkania

1. Wszystkie domy na mocy ustawy staną się z mocy prawa Spółkami Mieszkaniowymi.

Zniknie ,,łaciatość” budynków mieszkalnych, w których jedne mieszkania były spółdzielcze, inne własnościowe lub kwaterunkowe.

2. Powyższe nie będzie dotyczyć budynków prywatnych, odebranych pod kwaterunek, które będą zwrócone właścicielom.

3. Wszyscy, którzy nie wykupili mieszkań, zostaną uznani za właścicieli, którzy wykupili je na takich samych ulgowych warunkach, na jakich sprzedawano do tej pory mieszkania państwowe. Suma wykupu (jeśli lokator nie zechce jej uiścić) zostanie wpisana na hipotekę.

4. Hipoteki będą oprocentowane na ogólnych zasadach - jednak w przypadku zaistnienia konieczności opisanej w A2 spłaty z tego okresu będą mogły być przerzucone na koniec spłaty.

5. Właściciele nie będą płacić czynszu, lecz wyłącznie opłaty eksploatacyjne plus procent od pożyczki. W przypadku niepłacenia procent ten będzie wpisywany na hipotekę.

6. Z chwilą gdy zadłużenie przekroczy 90% wartości lokalu, nastąpi eksmisja i sprzedaż lokalu z licytacji. Nadwyżka zostanie oddana eksmitowanemu lokatorowi.

W ten sposób zachowane jest prawo własności, a ewentualna eksmisja nastąpi po bardzo długim okresie czasu.

7. Udziały w Spółce Domowej liczone będą od wartości mieszkania. Właściciel każdego mieszkania zachowuje wszelkie szczególne korzyści wynikające z dysponowania nim. Głosowanie dotyczy wyłącznie zarządzania całością domu.

8. Rady miejskie (gminne) określą wysokość czynszów na podstawie cen wolnorynkowych. Właściciele będą mogli w ciągu 6 lat proporcjonalnie przechodzić od czynszów regulowanych do swobodnych.

E. Mała prywatyzacja

1. Wszelkie drobne przedsiębiorstwa, warsztaty, lokale sklepowe i podobne pomieszczenia oraz majątek likwidowanych przedsiębiorstw - zostaną bezzwłocznie wystawione na licytację i sprzedane.

2. Dotychczasowi użytkownicy uzyskają te same ulgi, co lokatorzy (p. D-,,Domy i Mieszkania”).

3. Nabywcy uzyskają kredyt wpisywany na hipotekę na analogicznych zasadach - jednakże spłata rat kredytu będzie wymagalna po upływie pół roku. Będzie również możliwe, w przypadku takiego wariantu, nabywanie tego mienia za bony prywatyzacyjne.

4. Jeśli lokal mieści się w budynku reprywatyzowanym, korzyści przypadną właścicielowi, a państwo pokryje odpowiednią część różnicy.

Patrz: ,,Reprywatyzacja”.

5. Samorządy lokalne zostaną zmuszone do sprzedaży w terminie jak w E1 pod groźbą utraty własności oraz wysokich grzywien dla urzędników (oraz radnych, którzy by chcieli powstrzymać prywatyzację).

6. Samorządy uzyskają zupełną dowolność w dysponowaniu swoimi funduszami i lokowaniu ich.

Dotychczas prywatyzację hamował fakt, że samorząd musiał pieniądz ze sprzedaży lokować na rachunku, gdzie ulegały o­ne inflacyjnej erozji.

7. Były właściciel prywatyzowanego budynku uzyska te same ulgi przy licytacji, co użytkownik.

Właściciel budynku mieszczącego lokal - podobnie jak użytkownik tego lokalu - bierze udział w licytacji, jednak po jej wygraniu zapłaciłby tylko odpowiednią część (jak w D3). Jeśli licytację przegra, otrzyma pieniądze od nabywcy, co będzie odliczane od należności z Funduszu Reprywatyzacji (p. G8).

F. Reprywatyzacja

1. Wszystkie osoby, które poniosły straty wskutek nacjonalizacji i innych form grabieży nieruchomości, za okupacji narodowo socjalistycznej, komunistycznej i czasach socjalizmu realnego - w ciągu 6 miesięcy zgłoszą swe pretensje w odpowiednich urzędach szczebla podstawowego.

2. Grunty posiadane przez państwo zostaną zwrócone wprost po uzgodnieniu z b. właścicielem w ramachFR. To samo dotyczy nieruchomości, które b. właściciele zgodzą się przyjąć bezzwłocznie rezygnując z wzajemnych roszczeń.

3. Pozostałe roszczenia będą wycenione biorąc pod uwagę wartość nieruchomości zgłoszoną do urzędów podatkowych w 1939 roku razy współczynnik inflacji razy procent strat wojennych (to ostatnie nie dotyczy gruntów).

4. Różnica na niekorzyść właściciela będzie mogła być wpisana na hipotekę. Różnica in minus - z Funduszu Reprywatyzacji (p. G. - Prywatyzacja).

5. Wyrównanie z FR (z uwzględnieniem strat wojennych) otrzymują również właściciele domów, w których mieszkania zostały uprzednio sprzedane w ręce prywatne.

G. Prywatyzacja

1. Prywatyzacja majątku produkcyjnego będzie dokonana możliwie szybko i bez żadnych ograniczeń.

Zgodnie z naszymi ostrzeżeniami reforma gospodarki prywatyzacji skończyła się fiaskiem. Prywatyzacja oznacza lepsze o 40% wykorzystanie środków produkcji, stworzenie nowych miejsc pracy (na II i III zmianę), podniesienie zarobków poprzez usunięciezbędnych pracowników i radykalne przyśpieszenie procesów podejmowania decyzji.

2. Wstęp do prywatyzacji jest rozczłonkowaniem przedsiębiorstw wielowydziałowych i wielozakładowych. Poszczególny zakład (wydział) staje się osobnym przedsiębiorstwem jeśli:

a. wypowie się za tym jego Samorząd lub Rada Pracownicza
b. jeśli opowie się za tym Dyrekcja
c. jeśli tak postanowi organ założycielski
d. jeśli postanowi tak Dyrekcja, Samorząd lub Rada Pracownicza przedsiębiorstwa macierzystego
e. wszelkie zakłady filialne położone poza terenem zakładu oraz wszelkie domy wczasowe i inne zakłady zajmujące się produkcją uboczną lub wyspecjalizowaną - stają się osobnymi przedsiębiorstwami z mocy samego prawa.

Po zakończeniu prywatyzacji firm będą mogły się znów połączyć. Wydaje się jednak, że brak samodzielności powoduje straty w operatywności firm. Np. wydział produkujący element wart 1/1000 produktu finalnego mógłby, być może, produkować ten wyrób poza zakład lub rozwinąć produkcję uboczną - jednak z punktu widzenia dyrekcji firmy macierzystej jest to spory kłopot, a zysk minimalny w stosunku do fatygi. Tak może się działać m.in. w firmie będącej konglomeratem 1000 takich zakładów! przykład FIAT-a, który usamodzielnił swoje wydziały całkowicie, jest pozytywny.

3. Tak utworzone przedsiębiorstwa zostaną uznane z mocy prawa za spółki (chwilowo jednoosobowe) Skarbu Państwa.

4. Spółki te natychmiast emitują akcje o wartości nominalnej 100 zł - w liczbie proporcjonalnej do księgowej wartości przedsiębiorstw. Przewidujemy jeden z dwóch wariantów prywatyzacji: poprzez bony prywatyzacyjne lub przez kredyt hipoteczny. Odpowiednie warianty będą oznaczane BP lub KH.

Wartość ta nie ma nic wspólnego z wartością firmy - jednak ponieważ prawdziwej wartości nikt nie zna, przeto lepiej by ocena była jawnie fałszywa, niż myląca. Z drugiej strony wartość jakąś proporcję na ogół zachowuje, więc daje to orientację co do wolumenu akcji.
(27.11.2004 r.)

5BP. 10% bonów prywatyzacyjnych zostanie rozdanych obywatelom zg. z Ustawą o Prywatyzacji. 10% akcji przedsiębiorstw zostanie w ciągu pół roku sprzedanych, przy czym zapłata będzie mogła być uiszczona w owych BP lub innym pieniądzu.

5KH. 2% akcyj zostanie sprzedanych w ciągu pierwszych dwóch miesięcy z licytacji publicznej. Nabywcy krajowi uzyskają na ten cel kredyt pod zastaw akcji. Kredyt będzie oprocentowany normalnie, jednak w przypadku opisanym w A2 spłata kredytu z pierwszych miesięcy zostanie przełożona na koniec okresu spłaty.

6. Na podstawie wyników licytacji zostanie ustalona wartość przedsiębiorstw - a więc i wartość opisanych niżej Funduszów.

7. Utworzony zostanie Fundusz Rent i Emerytur (FRiE), na który przeznaczone zostanie 30% akcji każdej firmy.

Sprzedaż majątku w całości jest niedopuszczalna, gdyż nie istnieje Fundusz Emerytalny, a składki emerytalne inwestowane były w majątek państwa. Wraz z jego sprzedażą zniknęłaby materialna podstawa do wypłacania rent i emerytur. Wydaje się przy tym, że trzeba będzie przeprowadzić weryfikację decyzji rentowych.

8. Utworzony zostaje Fundusz Reprywatyzacji, na który przeznaczone zostaje 25% akcji. Jeśli suma roszczeń zgłoszona z p. F3 będzie mniejsza niż FR, nadwyżka zostanie skierowana do sprzedaży jak w p. 11. Jeśli większa - roszczenia będą proporcjonalnie skorygowane w dół.

9KH. Zgodnie z Ustawą o Prywatyzacji 10% wszystkich akcji zostanie rozdanych ogółowi obywateli tak, by ich wartość była równa, z uwzględnieniem kryterium geograficznego, tak jednak, by pracownicy nie otrzymywali akcyj swojego zakładu. Sejm i Senat ustalą datę tej operacji wstecz, np. trzy miesiące przed rozpoczęciem całej operacji prywatyzacyjnej.

Chodzi o to, że gdyby znana była a priori, fałszowanoby akta zgonu, sztucznie przyśpieszano porody itp.

10. Zgodnie z Ustawą o Prywatyzacji 20% akcji zostałoby sprzedane pracownikom zakładów ze zniżką 50% na wartości. Samorząd może te akcje przydzielić w wartościach równych, , proporcjonalnie do zarobków (bez dodatków) lub - na życzenie 10% załogi - sprzedawane byłyby o­ne z licytacji zamkniętej w obrębie pracowników - i w tym ostatnim przypadku nadwyżka byłaby przeznaczona na potrzeby zakładu.

11BP. Po sprzedaży 10% akcji następne 40% (tj. całość z wyłączeniem FRiE oraz funduszu dla pracowników) sprzedawane będą w czterech ratach po 10% co pół roku - przy czym wartość majątku będzie każdorazowo korygowana w oparciu o wyniki sprzedaży poprzedniej transzy.

11KH. Pozostałe 13% akcji plus ew. nadwyżki z FR zostaną sprzedane w ciągu następnych 18 miesięcy na wolnym rynku, po cenach wolnych, sukcesywnie (na giełdach, o ile będą już sprawnie funkcjonować). Będzie można płacić za nie obligacjami państwowymi i zagranicznymi zobowiązaniami Polski. Nabywcy krajowi nadal będą mogli korzystać z kredytu.

12. Całą operacją kierować będzie komisja Likwidacyjna Przemysłu Państwowego (Rolnictwa Państwowego) utworzona ze zlikwidowanych ministerstw Przemysłu i Rolnictwa.

H. Obrót akcjami

1. Obrót akcjami jest całkowicie wolny między osobami prywatnymi.

2. Właścicielem akcji lub udziałów nie może być spółka (ani ta sama - zg. z Kodeksem Handlowym - ani inna).

Chodzi o uniknięcie podwójnego holdingu gdy spółka A wykupuje akcje spółki B i odwrotnie, tworząc kapitał bez właściciela - w jawnej sprzeczności z intencją Kodeksu Handlowego.

3. Po zakończeniu prywatyzacji właścicielem akcji nie może być państwo (polskie lub obce) ani żadna instytucja państwowa lub firma o kapitale w większości państwowym - pod rygorem utraty prawa własności.

4KH. Zastawione akcje, których właściciele utracili zdolność spłacania kredytu, zostaną natychmiast wystawione ponownie na sprzedaż.

UWAGA! Prywatyzacja poprzez BP grozi inflacją oraz zwyżką cen artykułów pierwszej potrzeby, zwłaszcza żywności. Natomiast prywatyzacja przez KH grozi, iż nabywcy w nieuczciwy sposób zdekapitalizują przedsiębiorstwo, w które włożyli 1-5% własnego wkładu przy czym zapobieżenie temu wymagałoby aktywnej kontroli sprawowanej przez banki, co z kolei utrudniłoby sprawowanie funkcji właściciela, który winien mieć możność podjęcia szybkiej i nieskrępowanej decyzji również o sprzedaży części majątku.

5. Akcje FRiE oraz FR są martwe, przedstawiciele tych Funduszów mogą jednak głosować w sprawie emisji nowych akcji.

I. Spółdzielczość

1. Przedsiębiorstwa spółdzielcze zostaną potraktowane jak w p. G (Prywatyzacja) - z tym, że udziały spółdzielców zostaną podniesione proporcjonalnie do 75% wartości majątku.

2. Spółdzielnie zostaną z mocy prawa uznane za spółki z o.o.

3. 5% udziałów spółek zostanie sprzedane jak przy ogólnej prywatyzacji.

4. 20% zostanie zaoferowanych pracownikom ze zniżką 50%.

Udziałowcy poniosą tu stratę 10%, lecz majątek spółdzielni tworzony był zazwyczaj z aktywną pomocą państwa.

5. Spółdzielcom zostaną wręczone akcje pozostałych 75% majątku - proporcjonalnie do ich udziałów, przeliczonych z poprawką na inflację.

Nie można liczyć nominalnie udziału 100 zł z roku 1960 i roku 1975, na przykład.

6. Związki spółdzielni zostaną zlikwidowane, ich pracownicy otrzymują odszkodowanie jak w p. J ,,Zmniejszenie Administracji”.

J. Zmniejszenie administracji państwowej

1. Wobec całkowitej samodzielności prywatnych przedsiębiorstw nastąpi zmniejszenie zakresu działalności państwa - a za tym likwidacja większości jego organów, zwłaszcza gospodarczych.

2. Pozostaną centralne ministerstwa:

a. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
b. Ministerstwo Wojny
c. Ministerstwo Policji
d. Ministerstwo Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska
e. Ministerstwo Skarbu
f. Ministerstwo Sprawiedliwości

3. Ponadto funkcjonować będzie Komisja Likwidacyjna Państwowej Administracji Gospodarczej. Komisja zostanie rozwiązana wraz z likwidacją własności państwowej w gospodarce. Problematykę ceł przejmie Ministerstwo Skarbu.
(27.11.2004 r.)

4. Wszystkie budynki i sprzęt likwidowanych urzędów państwowych zostaną sprzedane z licytacji na ogólnych warunkach. Ich pracownicy otrzymają udział w sumie sprzedaży w wysokości 5% - proporcjonalnie do zarobków wraz z dodatkami.

5% - to połowa 20% przewidzianych ustawą prywatyzacyjną dla załóg. Podział jest proporcjonalny do całości wypłat, gdyż do administracji ludzie szli pracować głównie z uwagi na rozmaite dodatki, a nie dla pensji.

K. Sądownictwo

1. Generalna reforma sądownictwa nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. Zaleca się jedynie równowagę finansową resortu.

2. Opłaty sądowe powinny być znacznie zmniejszone.
(27.11.2004 r.)

3. Pensje sędziów powinny być znacznie zwiększone, personelu pomocniczego również. Sądy powinny zostać wyposażone w sprzęt umożliwiający natychmiastowy przepływ informacji.

4. Nastąpi dalsze rozszerzenie prywatnego notariatu i innych pokrewnych zawodów.

L. Lecznictwo

1. Lecznictwo zostaje bezzwłocznie sprywatyzowane.

2. Ubezpieczenia przejmą firmy prywatne (p.U), które będą mogły przejąć wszelkie zobowiązania wraz z uprawnieniami z p. L.5.

3. Szpitale, przychodnie i podobne instytucje zostaną sprywatyzowane na zasadach ogólnych. Jeśli nabywcą jest spółka złożona z większości lekarzy, uzyskuje o­na zniżki jak w p. E2 lub P10. Pozostali pracownicy zachowują prawo do nabycia 20% akcji.

4. 90% sumy wydawanej w kwartale na lecznictwo i dopłaty do lekarstw zostanie podzielone na równe części i wypłacane co kwartał wszystkim obywatelom.

Szacując marnotrawstwo obecnego systemu na 40%, sądzić należy, że owe 90% znaczy mniejszy o 10% wydatek państwa i 30% oszczędność na kieszeniach obywateli.

5. Suma ta będzie wypłacana w pełnej wysokości rencistom, osobom które ukończyły 60 lat. Dorosłym będzie przez 3 lata zmniejszana proporcjonalnie co kwartał do zera, a dzieciom - również narodzonym do 10 miesiąca po wejściu w życie ustawy, przez 18 lat. Dorosłym pomiędzy 57.mym a 60.tym rokiem życia będzie wypłacana do śmierci w takiej wysokości w jakiej skończą 60 lat.

Chodzi o łagodne przejście między grupami.

6. Ustają wszelkie dopłaty do leków, a opłaty za usługi szpitalne ustalane będą przez same szpitale. To samo dotyczy lekarzy.

M. Szkolnictwo

1. Szkolnictwo zostanie sprywatyzowane od razu.

2. Zniesione zostają wszelkie cenzusy. Ocena kwalifikacji pracownika i wartości jego dyplomu zależeć będzie wyłącznie od pracodawcy.

3. Państwowe żłobki i przedszkola zostają zlikwidowane. Będą mogły być prowadzone przez osoby prywatne, jednakże państwo rozwinie propagandę wskazującą na niebezpieczeństwo oddawania dzieci do zakładów tego typu przed 5-tym rokiem życia.

Jest to sprzeczne z doktryną, ale prowadzone będzie jedynie przez dwa-trzy lata jako odtrutka na lata przeciwnej propagandy.

4. Będą mogły powstawać wszelkie typy szkół, a jedynym kryterium będzie wola rodziców.

5. Wszelkiego rodzaju instytuty pedagogiczne zostaną sprywatyzowane na zasadzie L3 lub też zlikwidowane na zasadzie J4; pracownicy wybiorą korzystniejszą dla siebie formę.

6. Nauka będzie płatna.

7. Co do szkół podstawowych: w okresie przejściowym (co najmniej kilkanaście lat) wszystkie dzieci w tym wieku otrzymywać będą voucher odpowiadający 95%.om wydatków na szkolnictwo podstawowe podzielonym przez liczbę dzieci. Voucher będzie wypłacany wyłącznie szkołom.

8. Rady Gmin będą miały prawo przedłużyć system voucherów uchwalając własne podatki. Będą mogły również na cztery lata wprowadzać za własne pieniądze ten system do szkół średnich, jednak nie dla nowo-wstępujących.

9. Obecnie szkoły średnie będą sprzedawane z licytacji. Obecny dyrektor lub (w przypadku jego desinteressement) osoba wskazana przez Radę Pedagogiczną uzyskają zniżkę przy kupnie budynku na kredyt. Pozostali pracownicy uzyskają odszkodowanie liczone jak w J4.

10. W okresie przejściowym (kilka lat) na naukę w szkołach średnich i wyższych NBP będzie udział pożyczek, obejmujących również stypendium w rozsądnych granicach. Forma ich spłaty będzie ustalona indywidualnie.
(27.11.2004r.)

11. Obecne wyższe uczelnie zostaną sprywatyzowane w sposób następujący:

a. Podział na mniejsze - jak w p.G2
b. Sprzedaż na zasadzie ,,małej prywatyzacji” (p.E)

N. Kodeks Pracy i Układy Zbiorowe

1. Umowy te zostają zniesione, jednakże ich postanowienia będą nadal częścią już zawartych umów o pracę.

2. Umowy nowo-zawierane będą zupełnie dobrowolne i dowolne. Państwo dbać będzie o uczciwe wykonywanie tych dobrowolnych umów.

O. Cła

1. Cła na większość towarów zostaną zniesione od razu.

2. W przemysłach wolno reagujących i w rolnictwie cła będą stopniowo znoszone w tempie z góry zapowiedzianym nie dłużej niż przez 6 lat.

3. W przypadku krajów wykorzystujących bezcłową politykę Polski można zaproponować, że Polska zrezygnuje z odwetu celnego - pod warunkiem odpowiedniej rekompensaty.

4. Polska bez żadnych warunków weźmie udział w tworzeniu wolnej Europy jeśli polegać to będzie na zniesieniu ceł, wiz i innych barier dla przepływu ludzi i towarów. Nie chcemy natomiast być członkiem Europy, centralnie rządzonej przez socjalistyczny rząd z Brukseli, Luksemburga i Strassburga, ujednolicający walutę, podatki i inne przepisy.

P. Podatki

1. Podstawą systemu będą podatki lokalne. Podatki ziemskie i państwowe będą określane jako procent od podatku lokalnego.

2. Podatki zostaną uproszczone i zredukowane do kilku:

a. powszechny, równy podatek gruntowy
b. promilowy podatek od wartości nieruchomości
c. podatek pogłówny

Podatki a i c spowodują znaczną intensyfikację pracy i wykorzystania ziemi. Podatek b zwiększa obciążenie osób zamożniejszych, by uniknąć efektu jak w Wlk. Brytanii. Pogłówne zostało ostatnio (w mniejszych rozmiarach) wprowadzone pomyślnie w Wlk. Brytanii. Jednak subiektywne poczucie, że ,,bogatym jest łatwo” pogorszyło sytuację p. Thatcher.

3. Dochody państwa pochodzić jeszcze będąz:

a. żup (sprzedaż prawa do eksploatacji kopalin)
b. ,,podatku emisyjnego” (regularny dodruk pieniądza - p. comm.A1)
c. monopolu państwowego

Monopole zostaną zlikwidowane, akcyza na paliwo zniesiona, a akcyza na alkohol znacząco zmniejszona.
(27.11.2004r.)

4. Pozostałe fundusze będą odseparowane i zrównoważone.

Np. podatek drogowy ukryty jest w cenie paliw. Opłata ta musi w całości iść na budowę i utrzymanie dróg. Najprawdopodobniej powinna zostać znacznie obniżona, co zniżyłoby ceny paliw.

5. Wszelkie pozostałe podatki: obrotowe, dochodowe, od wynagrodzeń, spadkowe, od kupna-sprzedaży, VAT, konsumpcyjne itd. zostaną zniesione.

6. Podatki ,,regulujące” zostaną konstytucyjnie zakazane.

7. W okresie przejściowym gminy będą mogły nakładać niewielki (do 15%) podatek dodatkowy dla pokrycia voucherów itp.

Na szczeblu gminy podatek ten nie jest groźny, gdyż konkurencja między gminami zmusi do obniżania go.

8. Nastąpi abolicja podatkowa w roku ostatnim i 20% w poprzednim.
(27.11.2004r.)

R. Rolnictwo

1. Rolnictwo traktowane będzie jak każdy inny dział gospodarki, jednakże otrzyma ulgi w okresie przejściowym.

Przestawienie się na inny rodzaj produkcji trwa w rolnictwie długo, a było o­no do tej pory najbezlitośniej obrabowywane.

2. Podatek od nieruchomości będzie przez 3 lata rósł co kwartał od zera, stopniowo do pełnej wysokości.

3. Przez 6 lat rolnicy będą mogli od wiosny do jesieni korzystać z preferencyjnych kredytów.

S. Subwencje i dotacje

1. Wszelkie subwencje i dotacje, a także podatki szczególne zostaną zniesione najlepiej w następnym roku budżetowym.

2. Dotyczy to również zasiłków dla bezrobotnych, które zostaną zniesione w ciągu 3 miesięcy. Zachowany być może zasiłek wypłacony przez 3 miesiące osobom, które po 5 latach pracy utraciły ją.

3. skreślony
(27.11.2004 r.)

T. Budżet

1. Budżet będzie w przyszłości wydawany w większości lokalnie. Jednak w obecnej postaci spłata długu stanowi pozycję tak dużą, że lepiej go przedstawić globalnie.

2. skreślony
(27.11.2004 r.)

3. skreślony
(27.11.2004 r.)

4. Rząd i samorządy będą dość swobodnie obracać swoimi pieniędzmi, ale w ramach resortów.

5. Budżet będzie trwale zrównoważony, a zaciąganie przez Rząd długów - zakazane.

U. Ubezpieczenia

1. Zniesiony zostaje przymus jakichkolwiek ubezpieczeń.

2. Sejm może postanowić, że państwo pokrywa koszt odszkodowań, których nie zdoła ściągnąć od sprawców wypadków (OC).

3. Ubezpieczeniem zajmą się firmy prywatne, w przypadku ubezpieczeń rentowych i emerytalnych licencjonowane przez państwo (por. B2).

4. Osoby, które już nabyły prawa do renty, uzyskują je z FRiE (p.G7). Mogą jednak odebrać akcje odpowiadające ich skapitalizowanej rencie (lub nadziei na rentę - jeśli nie nabyły jeszcze od niej uprawnień).

5. FRiE zostanie sprzedany (jak w Chile) między prywatne firmy pragnące przejąć pulę ubezpieczonych, gwarantując im co najmniej takie same renty lub emerytury. Odbędzie się to w drodze licytacji. Nadwyżka zostanie skierowana do sprzedaży jak w p. G8.

W. Wydobycie

1. Urządzenia wszelkich kopalń będą mogły być sprzedane wraz z prawem do eksploatacji.

2. Żupan ustali techniczno-ekonomiczne warunki eksploatacji kopalin.

3. Ogłoszona zostanie licytacja firm, które przy tych warunkach zapłacą najwięcej za wydobytą tonę.

Do tej pory kopalina w ziemi była ,,za darmo” - przynajmniej w zapisach księgowych. Prowadzi to do rabunkowej gospodarki kopalinami.

4. Dotychczasowe załogi uzyskają odszkodowanie na raty, do wysokości 10% wartości kopalni (bez wartości pokładów).

5. Sejm może postanowić, że zawartość warstw

od ... m do ... m stanowi własność posiadacza gruntu
od ... m do ... m stanowi własność wsi (osiedla)
od ... m do ... m stanowi własność gminy
od ... m do ... m stanowi własność województwa
a poniżej ... metrów głębokości stanowi własność państwa.

Jednak władze lokalne nawet przy głębokich wykopach powinny pobierać opłaty za ,,tranzyt”.
(27.11.2004 r.)

6. Za szkody górnicze (a także niszczenie środowiska) kopalnie i fabryki płacić będą kary (jednak w przypadku kopalin wysokości ich nie może regulować rynek, lecz państwo). Kary te będą wpływać w odpowiednio ustalonym procencie: do kas wojewódzkich oraz ministerstwa ochrony środowiska.

Y. Opieka społeczna

1. Opieka taka i działalność charytatywna winny być prowadzone przez prywatne organizacje, Kościoły, instytucje charytatywne (np. ,,Caritas”) a zwłaszcza osoby prywatne, które państwo wspomaga (zostawiając im pieniądze w kieszeniach).

Z. Związki zawodowe

1. Polska wystąpi z Międzynarodowej Organizacji Pracy (oraz kilku agend o­nZ, np. UNESCO).

2. Zniesie się specjalne ustawodawstwo związkowe.

3. Związki zawodowe z mocy prawa staną się stowarzyszeniami zwyczajnymi.

4. Wszelkie dodatkowe przywileje dla związków i ich działaczy przestają istnieć.

BIULETYN nr 24

Biuletyn ekonomiczny nr 24 (726)

Najważniejsze

• Japoński koncern Bridgestone Corp. zainwestuje 200 mln euro (28 mld jenów) w budowę nowego zakładu w Stargardzie Szczecińskim (Zachodniopomorskie). W nowej fabryce, europejska spółka japońskiego koncernu, Bridgestone Europe NV/SA (BSEU) będzie produkować opony radialne do samochodów ciężarowych i autobusów. Produkcja ma się rozpocząć w pierwszej połowie 2009 r., a w pierwszej połowie 2011 r. ma być produkowanych ok. 5 tys. opon dziennie. Budowa zakładu rozpocznie się w pierwszym półroczu 2007 r
• Szef zespołu ds. dywersyfikacji dostaw nośników energii Ministerstwa Gospodarki Przemysław Wipler poinformował, że rozmowy z Norwegami na temat dostaw gazu są prowadzone dwutorowo, zarówno z potencjalnymi dostawcami gazu, jak i w sprawie przystąpienia Polski do konsorcjum, które zajmie się budową gazociągu z Karstoe.
Informacje

Rząd przyjął projekty zmian podatkowych
Rząd przyjął projekt 6 ustaw, składających się na pakiet zmian podatkowych. Jak poinformował premier Kazimierz Marcinkiewicz, dzięki zmianom podatki będą "dużo prostsze i łatwiejsze do płacenia". W pakiecie znalazł się projekt ustawy o PIT, który wprowadza na lata 2007-2008 trzystopniowe skale podatkowe ze stawkami 19, 30 i 40 proc. W 2007 r. będą obowiązywać progi 43.405 zł i 85.528 zł. Kwota wolna od podatku wyniesie 572,5 zł. W 2008 r. progi będą wynosić 44.490 zł i 85.528 zł., kwota wolna wyniesie 586,8 zł. Dwie stawki podatkowe - 18 i 32 proc. - zostaną wprowadzone od 2009 r., z jednym progiem na poziomie 85.528 zł. Kwota wolna od podatku wyniesie wówczas 556,02 zł.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, od 2007 r. zostaną zwaloryzowane progi podatkowe, kwota wolna od podatku oraz koszty uzyskania przychodów. Ma to wyeliminować coroczne faktyczne podwyżki podatku, wynikające ze wzrostu inflacji.
Jedne z najważniejszych zmian w pakiecie podatkowym zmierzają do zmniejszania pozapłacowych kosztów pracy. Rząd chce w tym celu obniżyć składkę rentową z 13 proc. do 9 proc. oraz obniżyć składki na ubezpieczenie chorobowe z 2,45 proc. do 1,80 proc.
Rząd chce także wprowadzić od 2007 r. ulgi podatkowe dla rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci.

Indonezja to perspektywiczny rynek dla polskiej zbrojeniówki
Ministrowie obrony Polski i Indonezji podpisali w Dżakarcie umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Zdaniem szefa obrony narodowej Radosława Sikorskiego, Indonezja jest perspektywicznym rynkiem dla polskiego przemysłu zbrojeniowego.
Polska zwiększa swój udział w handlu z Indonezją. Przy wsparciu rządu polskie firmy zbrojeniowe zawierają kolejne kontrakty na dostawy sprzętu wojskowego do tego kraju. Pytany o wartość polskich kontraktów w Indonezji, minister Sikorski powiedział, że jest to ponad 100 mln dolarów, a w przyszłości może być znacznie więcej.
Dodał, że w Indonezji polskie firmy, oprócz samolotów Skytruck i śmigłowców, sprzedają produkty o zaawansowanej technologii, m.in. systemy radarowe i stacje radiolokacyjne.

W 2005 r. inwestycje koreańskie w Polsce wyniosły 1,2 mld 200 tys. dol.
W 2005 r. łączna wartość inwestycji koreańskich w Polsce wyniosła 1,2 mld dolarów - poinformował Sae Oh, dyrektor Kotra Polska, rządowej Agencji Promocji i Inwestycji Korei.
Dyrektor dodał, że Polska jest atrakcyjnym partnerem handlowym dla Koreańczyków, głównie ze względu na duży i chłonny rynek, a także z powodu naszego członkostwa w Unii Europejskiej.
Korea jest największym inwestorem w Polsce spośród wszystkich państw azjatyckich.

19 mln turystów przyjedzie do Polski w 2010 r.
19 mln turystów przyjedzie do Polski w 2010 r. - wynika z prognoz Instytutu Turystyki (IT). Będzie to o 3,8 mln osób więcej niż w 2005 r., kiedy Polskę odwiedziło 15,2 mln osób.
W latach 2005 - 2010 liczba przyjazdów turystów do Polski będzie co roku rosnąć o 4,5 proc., przede wszystkim dzięki większej liczbie przyjeżdżających Niemców (w 2005 r. 5,5 mln turystów). Więcej też przyjedzie turystów z Rosji, Litwy, Białorusi oraz Ukrainy (w 2005 r. 4,6 mln turystów). Jak podaje IT, wpływy z przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2005 r. wyniosły 6,1 mld USD. W 2006 r. szacuje się je na 6,5 mld USD, a w 2007 r. na 6,9 mld USD.

Krótko

Inwestycje

Umowę na remont III Alei Najświętszej Maryi Panny, głównego ciągu pielgrzymkowego w Częstochowie i najważniejszej arterii miasta, podpisali przedstawiciele konsorcjum firm budowlanych z prezydentem miasta Tadeuszem Wroną. Prace ruszą w połowie czerwca.
Rolnictwo

W tym roku zapowiada się bardzo dobry urodzaj owoców. Będą wysokie zbiory jabłek, wiśni i czereśni, będzie więcej truskawek - poinformował PAP prof. August Mika z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Według profesora, w tym roku zbiór truskawek szacowany jest na poziomie 180-200 tys. ton wobec 185 tys. ton w 2005 r., wiśni będzie ok. 189 tys. ton wobec 140 tys. ton w ubiegłym roku, zaś porzeczek (czarnej i czerwonej) - 180 tys. ton wobec 187 tys. w 2005 r.

Raport tygodnia

Raport o małych i średnich przedsiębiorstwach PARP
Najwięcej firm w stosunku do liczby mieszkańców powstało w 2004 r. w województwach śląskim i lubuskim. Najlepiej funkcjonują firmy zajmujące się obsługą nieruchomości i usługami dla biznesu. Najwięcej z nich jest w Mazowieckiem - wynika z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Przedstawiciele PARP zaprezentowali wyniki 9. edycji "Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”.
Według raportu, w 2004 r. w systemie Regon zarejestrowanych było prawie 3,7 mln przedsiębiorstw; ok. 3 mln 486 tys. to firmy mikro zatrudniające do 9 osób, ok. 150 tys. to przedsiębiorstwa małe (od 10 do 49 pracowników), a ok. 30 tys. średnie (50-249 osób).
Porównanie liczby nowo powstałych i zlikwidowanych firm pokazuje, że jedynie w woj. kujawsko-pomorskim liczba firm zlikwidowanych przewyższyła liczbę nowo utworzonych. W 2004 r. w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) powstało ok. 228,5 tys. nowych firm (głównie małych zatrudniających do 49 osób - 99,77 proc.); z rejestru Regon w 2004 r. wykreślono natomiast niespełna 210 tys. podmiotów (z czego 99,46 proc. stanowiły małe firmy).
Raport pokazuje, że udział sektora MŚP w tworzeniu polskiego PKB w 2004 r. wyniósł ok. 47,9 proc., z tego małych firm - 38,3 proc., a średnich 9,6 proc. Analogiczny wskaźnik dla 2003 r. miał wartość 48,3 proc., z czego 39,7 proc. przypadało na firmy małe, a 8,6 proc. na firmy średnie.
Na sektor MŚP przypada także gross zatrudnionych na polskim rynku pracy. Jak poinformował prezes PARP Mirosław Marek, jest to ok. 68 proc. zatrudnionych.
Syntetyczny wskaźnik dla 2004 r. pokazuje, że najlepiej gospodarowały firmy z woj. mazowieckiego, pomorskiego i śląskiego. Najsłabiej w 2004 r. radziły sobie firmy w woj. podlaskim, lubuskim i podkarpackim. Są to jednocześnie województwa, w których mała przedsiębiorczość odgrywa względnie dużą rolę dla gospodarki regionu i lokalnego rynku pracy, dlatego ważne jest wspomaganie ich w programach polityki regionalnej - podkreślił prezes PARP.
Planowany na lata 2007-2013 program operacyjny resortu rozwoju regionalnego adresowany do Polski Wschodniej przewiduje 2,2 mld euro dla województw "ściany wschodniej" z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

1 USD = 3,09 PLN
1 EUR = 3,95 PLN

Biuletyn prawny 24

Krótko

PiS przeciwne rozdzieleniu funkcji Prokuratora Generalnego i ministra sprawiedliwości
Klub PiS jest przeciwny proponowanemu przez SLD rozdzieleniu funkcji Prokuratora Generalnego i ministra sprawiedliwości. Według PiS, przyjęcia takiego rozwiązania uniemożliwi rządowi podjęcie skutecznej walki z przestępczością.

Rządowy projekt ustawy o zarządzaniu kryzysowym trafi do Sejmu
Wiceminister SWiA i szef Obrony Cywilnej Kraju Paweł Soloch zapowiedział w Sejmie, że w najbliższych dniach na posiedzenie rządu, a następnie do Sejmu trafi projekt rządowej ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Resort budownictwa chce większej kontroli starostów zarządzających nieruchomościami
Resort budownictwa chce zwiększenia kontroli zarządzania przez starostów nieruchomościami Skarbu. Resort przygotowuje nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Przygotowywana nowelizacja prawa w zakresie gospodarowania nieruchomościami skarbowymi zawierać będzie wymóg składania przez starostów wojewodom regularnych sprawozdań z wyników gospodarowania państwowym mieniem.
Resort chce także, aby prawo nakładało na starostów obowiązek sporządzania planów wykorzystania w przyszłości nieruchomości skarbowych i zatwierdzenia ich przez wojewodów.

PIP chce zwiększyć uprawnienia inspektorów i zaostrzyć kary za łamanie prawa pracy
Za zwiększeniem uprawnień inspektorów pracy i zaostrzeniem kar za łamanie prawa pracy opowiada się Główna Inspektor Pracy. Obecnie inspektor może nałożyć mandat w maksymalnej wysokości 1 tys. zł.

Informacje

Projekt noweli ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy
Zwiększenie możliwości egzekwowania od funkcjonariuszy odszkodowań za spowodowane przez nich szkody oraz umożliwienie im zapłaty rekompensaty w ratach lub nawet umorzenia jej - zakłada projekt nowelizacji ustawy, przyjęty przez sejmowe komisje Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Projekt trafi teraz pod obrady Sejmu. Zobowiązuje on funkcjonariuszy m.in. policji, BOR, straży granicznej, ABW, AW do zapłaty odszkodowania w przypadku wyrządzenia nieumyślnej szkody - nie może ono być jednak wyższe niż trzymiesięczne uposażenie danego funkcjonariusza.
Zgodnie z proponowaną nowelizacją, istnieć będzie jednak możliwość obniżenia odszkodowania, jeśli naprawienie szkody nastąpi na mocy ugody stron. Projekt daje również funkcjonariuszom możliwość naprawienia szkody bez płacenia rekompensaty.
Wprowadza też możliwość umarzania, odraczania (np. z powodu trudnej sytuacji rodzinnej, lub małej winy funkcjonariusza) lub ratalnej spłaty odszkodowania.
Projekt nowelizacji wprowadza także przepisy umożliwiające dochodzenie na drodze sądowej odszkodowania, którego funkcjonariusz nie chce zapłacić.

Prace nad projektem nowelizacji ustawy ws. emerytur funkcjonariuszy PRL
Projekt nowelizacji ustawy ograniczający emerytury funkcjonariuszom PRL, którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem m.in. za zbrodnie nazistowskie i komunistyczne, został skierowany do prac w podkomisji powołanej przez sejmową Komisję Polityki Społecznej.
Projekt dotyczy zbrodni popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości od 1 września 1939 r. do 31 grudnia 1989 r. Obejmuje funkcjonariuszy PRL - m.in. żołnierzy zawodowych, sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku, także tych, którzy zostali prawomocnie skazani za "przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi i ludzkości lub zbrodnie wojenne".
Obecnie sprawcy takich zbrodni tracą prawo do emerytury tylko wówczas, gdy sąd orzekł wobec nich pozbawienie praw publicznych, a w przypadku służb mundurowych - gdy przestępstw tych dopuścili się przed zwolnieniem ze służby.
Projekt rozszerza sankcję utraty prawa do emerytury do każdego przypadku funkcjonariusza prawomocnie skazanego za zbrodnie nazistowskie, komunistyczne oraz przeciwko pokojowi i ludzkości, także wówczas, gdy popełnił ten czyn już po zwolnieniu ze służby.
Autorzy projektu proponują też, by funkcjonariuszom PRL, którym zostały przedstawione zarzuty prokuratorskie za popełnienie zbrodni, świadczenie emerytalne zostało ograniczone do wysokości najniższej emerytury (przysługującej na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) - do czasu prawomocnego zakończenia sprawy.
Zgodnie z proponowana nowelizacją, organ emerytalny, na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, mógłby też zawiesić wypłatę emerytury funkcjonariuszom PRL, co do których prokurator Instytut wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów, a którzy utrudniają postępowanie w swojej sprawie, albo co do których zostałby złożony wniosek o ekstradycję.

Powstaną spółdzielnie europejskie
Projekt ustawy o spółdzielni europejskiej, która ma być nową formą prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców z UE, przyjęła sejmowa komisja rozwoju przedsiębiorczości.
Jak poinformował posłów przedstawiciel resortu sprawiedliwości, spółdzielnię europejską wyróżnia transgraniczny charakter prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.
Spółdzielnia europejska może być utworzona przez osoby fizyczne lub prawne, pochodzące z co najmniej dwóch państw członkowskich UE. Siedziba takiej spółdzielni może zostać przeniesiona do innego państwa członkowskiego bez likwidowania działalności.
Spółdzielcy będą mieli do wyboru dwie formy organizacji władz spółdzielni. W zależności od wybranego sposobu zarządzania, spółdzielnia europejska może posiadać zarząd i radę nadzorczą lub tylko radę administracyjną.
Spółdzielnie europejskie będą miały także dodatkowe możliwości rozwoju, w tym możliwość dokapitalizowania z zewnątrz poprzez m.in. emisje obligacji. Polskie spółdzielnie nie mają takiej możliwości.
Zgodnie z projektem, spółdzielnia europejska ma podlegać wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego na podobnych zasadach, jak polska. Nie będzie zarejestrowana, jeśli nie zostaną ustalone zasady udziału pracowników w zarządzaniu, m.in. sposób wyboru przedstawicieli pracowników.

Komisja gospodarki pracuje nad nowelizacją ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych
Zwiększenie obszaru wszystkich działających w Polsce Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) o 4 tys. ha zakłada rządowy projekt nowelizacji ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Nowela wprowadza przede wszystkim możliwość zwiększenia obszaru SSE. Obecnie wszystkie 14 stref ekonomicznych zajmuje 8 tys. ha.
Choć obecnie średnie zagospodarowanie stref wynosi 60 proc., to w wielu brakuje odpowiednio dużych, uzbrojonych działek, które można by przeznaczyć pod duże inwestycje. Podstawowym kryterium przy zwiększaniu strefy będzie aktualny stan zagospodarowania. Takie podejście, jego zdaniem, pozwoli uniknąć "marnotrawienia" terenu.
Z punktu widzenia Traktatu Akcesyjnego, Polska nie jest zobowiązana do ograniczenia wielkości stref. Ograniczenie dotyczy wysokości pomocy publicznej dla inwestorów działających w strefach.
Rządowy projekt proponuje także przejęcie nadzoru właścicielskiego nad SSE przez ministra gospodarki (dotychczas nadzór sprawował minister skarbu), "gdyż minister ten odpowiada za funkcjonowanie stref i on powinien mieć decydujący wpływ na skład organów zarządzających SSE". Nie będzie to dotyczyło strefy: mieleckiej i tarnobrzeskiej, nad którymi nadzór sprawuje Agencja Rozwoju Przemysłu.

--
Wysłano z serwisu www.msz.gov.pl

Pora na maksymalnie krótkie podsumowanie rocznej działalności Witolda Kochana jako Posła VI kadencji Sejmu RP.
Przy okazji przepraszam za zaniedbania związane z niespełnioną obietnicą przedstawiania sprawozdań comiesięcznych; wygląda że jest to niestety awykonalne.

Pozdrawiam Szanownego trzyletniego Admina, który nawykowo podszczypywał piszącego te słowa za niespełnione obietnice zamieszczania wpisów oraz wszystkich użytkowników tego forum, z życzeniami miłej lektury.

Aktywność poselska Witolda Kochana skupia się na dwóch płaszczyznach – sejmowej i lokalnej.

W Sejmie:
Poseł jest członkiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która skupia się nad pracami legislacyjnymi dotyczącymi rynku pracy, pomocy socjalnej, a przede wszystkim systemu emerytalnorentowego.
Na skutek lenistwa i zaniechań poprzednich rządów, obecnie trwają przyspieszone prace nad dokończeniem zapoczątkowanej 10 lat temu reformy emerytalnej w naszym kraju. Już od początku 2009 roku wypłacane będą pierwsze emerytury ze składek ubezpieczonych gromadzonych na rachunkach OFE, szybkiego unormowania domaga się również kwestia uregulowania uprawnień do emerytur pomostowych. Zaniedbywany od lat system ubezpieczeń społecznych domaga się szybkich działań naprawczych, koniecznych ze względu na uwarunkowania finansowe i demograficzne. Poseł podczas pierwszego roku kadencji kilkakrotnie występował w imieniu klubu parlamentarnego PO, opiniując projekty ustaw dotyczących spraw emerytalnych, występował również jako poseł sprawozdawca.
Ponadto był autorem 22 interpelacji i 6 zapytań poselskich oraz współautorem kolejnych 25 interpelacji i 5 zapytań. W interpelacjach i zapytaniach najczęściej odnosił się do nieścisłości w systemie podatkowym. Poseł poruszał ponadto m.in. następujące zagadnienia: przemoc w rodzinie, sytuacja w przemyśle drzewnym, funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych, dożywianie uczniów w szkołach, realizacja Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, finansowanie dróg samorządowych, niedoinwestowanie służb geodezyjno-kartograficznych czy odbiór telewizji regionalnej.
Głównym obowiązkiem posła jest udział w głosowaniach. Po to poseł został obdarzony przez wyborców mandatem, by spełniać właśnie tę powinność. Od początku Sejmu VI kadencji głosowano już 1522 razy. Poseł opuścił jak dotąd 10 głosowań. To zdecydowanie mniej niż inni posłowie z okręgu nowosądeckiego (średnia absencji posłów z naszego okręgu to 101)

Dla społeczności lokalnej:
Poseł skupiał się w pierwszym roku kadencji na wszechstronnej pomocy lokalnym samorządom, przedsiębiorcom i mieszkańcom Ziemi Gorlickiej. Nie wszystkie próby przyniosły efekt, jednakże niektóre starania zakończyły się sukcesem. Pomoc posła polega tu na osobistych interwencjach u decydentów, ale także na umożliwieniu bezpośrednich kontaktów osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy z władzami szczebla wojewódzkiego czy centralnego.
Inwestycje drogowe
Środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pozwolą na wykonanie od dawna wyczekiwanych prac nad stabilizacja osuwiska w Hańczowej, znajdującego się na drodze powiatowej Ropa – Wysowa. Głównym celem inwestycji jest przełożenie koryta Ropy poza zasięg osuwiska. Z MSWiA przekazano na ten cel środki w wysokości 827,5 tys. zł, a z KZGW kolejne 576,4 tys. zł.
Poseł często interweniował w krakowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Były to interwencje związane z usunięciem pojawiających si przeszkód komunikacyjnych między remontowaną drogą krajową nr 28, a obiektami funkcjonującymi w gorlickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz w Ropicy Polskiej i Klęczanach. Znacząca część tych interwencji zakończyła się powodzeniem.
Jedna z interwencji w GDDKiA pozwoliła na uwzględnienie przy prowadzonej modernizacji drogi krajowej budowy chodnika po obu stronach jezdni przy ul. Kościuszki w Gorlicach, na odcinku od granicy Gorlic i Ropicy Polskiej do ulicy Brzechwy. Według wcześniejszych planów chodnik miał powstać tylko po jednej stronie drogi. Na tę dodatkową inwestycję z GDDKiA przeznaczono ok. 600 tys. zł.
Dzięki skutecznym zabiegom w instytucji odpowiedzialnej za odbudowanie dróg po powodziach, jednostki samorządowe z powiatu gorlickiego otrzymały w tym roku z MSWiA rekordowe ponad 16 milionów złotych. Część tych środków pozyskano na skutek bezpośrednich próśb posła kierowanych do Ministerstwa, m.in. 930 tysięcy złotych w maju br. przeznaczone na odbudowę dróg powiatowych.
Na skutek interwencji posła w Ministerstwie Infrastruktury udało się pozyskać prawie trzy miliony złotych z rezerwy subwencji ogólnej państwa na przebudowę mostu na rzece Białej w Brunarach, na drodze Florynka – Izby. Użytkowanie mostu w Brunarach, uszkodzonego przez powodzie oraz przez transport drzewa, stawało się coraz bardziej niebezpieczne.
Także interwencja w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie zaowocowała obietnicą wykonania długo oczekiwanej przebudowy mostu znajdującego się przy restauracji "Pod Kogutkiem" w Gorlicach. Inwestycja miała ruszyć jeszcze w 2008 roku.
Infrastruktura administracyjna
W 2008 roku dzięki środkom z Ministerstwa Finansów rozpoczęła się budowa nowej siedziby Urzędu Skarbowego w Gorlicach. To efekt bezpośredniej interwencji posła w Ministerstwie, podjętej na skutej informacji, że także w tym roku resort nie przeznaczy środków na ten cel. Inwestycja ostatecznie została wprowadzona do planu budżetowego. Obecnie warunki obsługi podatników, a także warunki pracy należy określić jako wyjątkowo uciążliwe. Na budowę nowego Urzędu Skarbowego w Gorlicach przeznaczono ok. 15 milionów złotych.
Podobnie natychmiastowej modernizacji domagał się budynek gorlickiego inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od lat nie spełniający standardowych wymagań w zakresie obsługi klienta. Na skutej osobistej interwencji posła u Prezesa ZUS, w planach inwestycyjnych Zakładu uwzględniono rozbudowę gorlickiego inspektoratu. Za ponad 3 miliony złotych dobudowana zostanie do budynku kondygnacja, która pozwoli na lepsze warunki pracy i obsługi klientów w inspektoracie.
Pomoc samorządom i organizacjom pozarządowym
Poseł ściśle współpracuje z lokalnymi samorządami poszukującymi środków na prowadzone przez siebie inwestycje. Z pomocy tej korzystają niemal wszystkie gorlickie samorządy. Czasami udaje się również pomóc organizacjom pozarządowym.
Można tu wspomnieć o poparciu skutecznych starań Gminy Gorlice w Urzędzie Marszałkowskim o uruchomienie środków na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Zagórzanach, czy też prośby Gminy Biecz o dofinansowanie przez Ministra Kultury modernizacji kina Farys w Bieczu.
W bieżącym roku ruszyły prace przy odbudowie zabytkowego kościoła w Lipinkach strawionego przez pożar w 1972 roku. Dzieła przywrócenia tego obiektu do świetności podjął się ks. Jan Edling. Dzięki pomocy posła udało się pozyskać na ten cel 300 tys. zł z Ministerstwa Kultury oraz po 50 tys. z MSWiA i z Urzędu Marszałkowskiego.
Po apelach mieszkańców powiatu poseł zwrócił się do Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie o reaktywowanie w Gorlicach działalności Punktu Porad Prawnych PIP. Reaktywowanie Punktu nastąpiło we wrześniu 2008 roku.
Istnieje duża szansa na doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach w samochód ratowniczo – gaśniczy z funkcją ograniczania stref skażeń. Mimo wcześniej podejmowanych starań, gorlicka Komenda takim samochodem nie dysponuje. W tej sprawie poseł prowadził rozmowy z Komendantem Głównym PSP. Prawdopodobnie w najbliższych miesiącach dzięki środkom z NFOŚiGW w wysokości 400 tys. zł., samochód będzie już do dyspozycji gorlickich firemanów.
Na skutek starań posła w Urzędzie Marszałkowskim, trzy gminy z naszego powiatu – Ropa, Sękowa i Uście Gorlickie zostały zakwalifikowane do realizacji w bieżącym roku budowy obiektów sportowych w ramach programu „Moje boisko, Orlik 2012”.
Poseł wsparł starania Wojewody Małopolskiego o przyznanie dodatkowych środków przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na remont cmentarza wojskowego na Rotundzie w Regietowie. Rada przeznaczyła na ten cel 60 tysięcy złotych.
Przedsiębiorstwa
15 września, z inicjatywy Posła Kochana, doszło do spotkania Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada z przedstawicieli spółki pracowniczej Glimar 1883 Sp. z o.o.. Minister wysłuchał racji i opinii przedstawicieli Spółki i zapewnił, że dołoży wszelkich starań w celu aktywnego uczestnictwa Nafty Polskiej S.A. i resortu skarbu w proces rozwiązania sytuacji Glimaru. Poseł Kochan służy również pomocą aktualnemu Zarządowi upadłej Spółki.
Ponadto poseł zwrócił się z wnioskiem do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli działalności Rafinerii Nafty „Glimar” w okresie prowadzenia w zakładzie postępowania upadłościowego. Zwrócił tu szczególną uwagę na sposób i okoliczności przeprowadzenia transakcji zbycia udziałów spółki Centrum Konferencyjno Hotelowe „Glimar” w Wysowej, gdzie prawdopodobnie nastąpiło niedoszacowanie wartości tego składnika majątkowego, a ponadto niejasne pozostają okoliczności wyboru oferenta.
20 października w Gorlicach, z inicjatywy posła, gościł Minister Grad, który spotkał się z szefami gorlickich przedsiębiorstw, zainteresowanych interwencją Ministerstwa (FOREST, Uzdrowisko Wysowa, Glimar, Glinik).
Wizyty
Poseł wychodzi z założenia, że ważne dla środowiska lokalnego mogą być wizyty w Gorlicach osób mających duży wpływ na rozwój naszego regionu. Niektóre wizyty niosły ze sobą konkretne korzyści, inne być może zaprocentują w przyszłości. Na pewno organizowane spotkania pozwalają na przybliżenie gorlickich problemów „Warszawie” czy „Krakowowi”, a merytoryczna atmosfera tych wizyt skutkuje lepszym klimatem do podejmowania korzystnych rozstrzygnięć na naszą rzecz.
W 2008 roku, na zaproszenie posła gościli w Gorlickiem: Wiceminister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak, Wiceminister Infrastruktury Zbigniew Rapciak, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke, EuroPoseł Bogusław Sonik, Poseł Jarosław Gowin, Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha i Władysław Majka,
Konsul Generalny Ukrainy Michajło Brodowych, Małopolski Konserwator Zabytków Jan Janczykowski. Często w Gorlicach goszczą Marszałkowie Województwa Małopolskiego i Wojewoda Małopolski. Ostatnio w Gorlicach z roboczą wizytą przebywał Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad.

W związku z tym, że nie wszyscy potrafią szybko coś znaleźć, a i linki na tym forum nie zawsze działają, cytuję poniżej odpowiedź na interpelację posła Putry. Niestety tabelki nie kopiują się, więc należy zwrócić wiekszą uwagę przy czytaniu:
Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 3523

w sprawie emerytur

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 12 czerwca 2008 r., znak: SPS-023-3523/08, dotyczące interpelacji posła Krzysztofa Putry w sprawie emerytur, uprzejmie informuję.

W rozwiązaniach polityki społecznej emeryci i renciści nie są traktowani ani lepiej, ani gorzej niż inne grupy ludności. Przedmiotem stałej troski ministra pracy i polityki społecznej jest eliminacja zagrożenia ubóstwem wszystkich polskich rodzin. Zagrożeń tych nie da się jednak wyeliminować z dnia na dzień. Trwałe ich wyeliminowanie jest wprost uzależnione od dalszego dynamicznego rozwoju naszej gospodarki i związanego z nim wzrostu siły nabywczej zarówno wynagrodzeń, jak i świadczeń emerytalno-rentowych. Wyeliminowaniu tego zjawiska służy m.in. wdrażana reforma ubezpieczeń społecznych.

Uprzejmie informuję, że zasady ustalania wysokości emerytur i rent określa ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.).

Analizując problem wysokości emerytur i rent, zawsze należy mieć na uwadze fakt, że wysokość świadczenia emerytalno-rentowego jest miarą udziału ubezpieczonego w dochodach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Im bardziej dany ubezpieczony partycypował w ich tworzeniu, w tym większym stopniu ma on prawo z nich korzystać w postaci emerytury lub renty.

Zmiany w systemie świadczeń emerytalnych stanowią owoc trudnego kompromisu pomiędzy oczekiwaniami społecznymi a realiami ekonomicznymi. W systemie repartacyjnym źródłem finansowania świadczeń emerytalnych są składki pracującego pokolenia, stąd naturalną jest sprzeczność interesów. Wyższe świadczenia wypłacane dzisiejszym emerytom oznaczają wyższe składki potrącane od wynagrodzeń pracowników albo (co na jedno wychodzi) wzrost obciążeń podatkowych. Ze względu na wysokość klina podatkowego (różnicy pomiędzy kosztami pracy a wynagrodzeniem netto pracownika), który należy do największych w Europie, działanie takie nie wydaje się możliwe do realizacji.

Odnosząc się do przedstawionych przez pana posła pytań, uprzejmie proszę o przyjęcie wyjaśnień przygotowanych m.in. w oparciu o publikacje statystyczne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za lata 2006 i 2007.

Odpowiadając na pierwsze pytanie: Ilu obywateli RP pobierało emerytury w 2006 i2007 r., pragnę poinformować, że w okresie I-XII 2006 r. emerytury pobierało łącznie 4624,7 tys. osób, w tym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - 4390,3 tys. emerytów (94,93% ogółu). W analogicznym okresie roku 2007 liczba ta wyniosła 4800,5 tys. osób, w tym z FUS - 4558,6 tys. osób (94,96%). Należy zwrócić uwagę, że w ciągu roku liczba emerytów wzrosła o 3,8%. Jak wskazują prognozy demograficzne, tendencja ta w najbliższych kilkudziesięciu latach będzie się nasilać, co oznacza, ze coraz większą liczbę emerytów utrzymywać będzie pokolenie pracujących.

W zakresie kolejnego pytania: Jaka grupa w latach 2006 i 2007 pobierała emerytury poniżej, a jaka powyżej średniej krajowej, na wstępie uprzejmie informuję, że przeciętna wysokość świadczenia emerytalnego w 2006 r. wynosiła 1360,52 zł, co stanowiło:

1) 54,9% przeciętnego wynagrodzenia, przyjmując do wyliczenia przeciętne miesięczne wynagrodzenie zawierające obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego i wynoszące 2477,23 zł;

2) 66,0% przeciętnego wynagrodzenia, przyjmując do wyliczeń przeciętne miesięczne wynagrodzenie pomniejszone o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego i wynoszące 2059,92 zł.

Natomiast w roku 2007 przeciętna wysokość świadczenia emerytalnego wynosiła 1396,88 zł, co stanowiło:

1) 51,9% przeciętnego wynagrodzenia, przyjmując do wyliczenia przeciętne miesięczne wynagrodzenie zawierające obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego i wynoszące 2.691,03 zł;

2) 61,4% przeciętnego wynagrodzenia, przyjmując do wyliczeń przeciętne miesięczne wynagrodzenie pomniejszone o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego i wynoszące 2.275,37 zł.

Ponieważ od emerytur nie są pobierane składki na ubezpieczenia społeczne właściwy do analiz i porównań jest ostatni z prezentowanych dla lat 2006-2007 wskaźnik.

Poniższe tabele przedstawiają przeciętną miesięczną liczbę emerytów w podziale na grupy zawodowe oraz przeciętną miesięczną wysokość świadczenia emerytalnego.

Tabela 1. Emerytury w okresie I-XII 2006 r. wybranych grup zawodowych
Wyszczególnienie Przeciętna miesięczna
liczba emerytów
(w tys.) Przeciętna miesięczna
wysokość świadczenia
(w zł)
Emerytury górników 186,8 2656,58
Emerytury nauczycieli 262,9 1478,74
Emerytury kolejarzy 149,7 1268,02
Emerytury osób prowadzących
pozarolniczą działalność gospodarczą 77,8 1073,23

Tabela 2. Emerytury w okresie I-XII 2007 r. wybranych grup zawodowych
Wyszczególnienie Przeciętna miesięczna
liczba emerytów
(w tys.) Przeciętna miesięczna
wysokość świadczenia
(w zł)
Emerytury górników 194,0 2708,74
Emerytury nauczycieli 285,4 1512,20
Emerytury kolejarzy 151,6 1305,09
Emerytury osób prowadzących
pozarolniczą działalność gospodarczą 81,9 1106,81

A zatem, jak wynika z powyższych tabel, wśród wyszczególnionych grup zawodowych grupą pobierającą najwyższe emerytury byli górnicy, których przeciętne świadczenie emerytalne zarówno w roku 2006, jak i 2007 było wyższe od przeciętnego wynagrodzenia. Emerytury pozostałych grup zawodowych pozostawały na niższym od przeciętnego wynagrodzenia poziomie.

Odpowiadając na trzecie pytanie pana posła: Jaką grupę stanowią emerytury specjalne MSWiA (wojsko, policja, straż pożarna) i jaka jest średnia emerytura pobierana w latach 2006 i 2007, uprzejmie informuje, że świadczenia emerytalne o charakterze zaopatrzeniowym przysługują żołnierzom zawodowym, funkcjonariuszom służb mundurowych oraz sędziom i prokuratorom. Świadczenia te wypłacane są przez odpowiednie resorty ze środków budżetu państwa przyznawanych na ten cel:

1) Ministerstwu Obrony Narodowej - świadczenia wojskowe;

2) Ministerstwu Sprawiedliwości - świadczenia funkcjonariuszy Służby Więziennej, sędziów i prokuratorów;

3) Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji - świadczenia funkcjonariuszy służb mundurowych, tj. Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Wypłatą świadczeń dla tzw. służb mundurowych zajmują się specjalne biura emerytalno-rentowe odpowiednich resortów.

Poniższe tabele przedstawiają liczbę emerytów tzw. służb mundurowych i przeciętną wysokość emerytury w latach 2006 i 2007.

Tabela 3. Emerytury "mundurowe" w 2006 r.
Wyszczególnienie Liczba emerytów
(w tys.) Przeciętna emerytura
(w zł)
Świadczenia wojskowe 102,1 2337,97
Świadczenia funkcjonariuszy służb mundurowych 118,8 2251,71
Świadczenia funkcjonariuszy Służby Więziennej 17,4 2290,98

Tabela 4. Emerytury "mundurowe" w 2007 r.
Wyszczególnienie Liczba emerytów
(w tys.) Przeciętna emerytura
(w zł)
Świadczenia wojskowe 102,9 2381,39
Świadczenia funkcjonariuszy służb mundurowych 124,5 2318,35
Świadczenia funkcjonariuszy Służby Więziennej 18,0 2341,36

Uprzejmie informuję, że w 2007 r. emerytów tzw. służb mundurowych było ponad 248 tys., tj. o blisko 7,6 tys. (tj. o ok. 3%) więcej niż w analogicznym okresie 2006 r. Otrzymywali oni emeryturę w przeciętnej wysokości 2346,18 zł.

Odpowiadając na ostatnie pytanie pana posła w zakresie tzw. starego portfela emerytur i rent, uprzejmie informuję, iż problem dotyczący emerytur i rent przyznawanych w latach 1993-1998 z obniżoną kwotą bazową został uregulowany ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 191, poz. 1954).

Nowelizacja przewidywała, że w pierwszej kolejności podwyżki emerytur i rent otrzymają osoby pobierające świadczenia ze starego portfela, urodzone przed dniem 1 stycznia 1930 r. czyli takie, które do dnia 31 grudnia 2004 r. osiągnęły 75 lat. W rezultacie dla starszej grupy emerytów i rencistów kwoty bazowe wzrosły od 1 marca 2005 r. do 96,5% przeciętnego wynagrodzenia, przyjętego do ustalenia wysokości świadczenia w dniu jego przyznania, oraz od 1 marca 2006 r. - do 100% takiego wynagrodzenia. Oznacza to, że od 1 marca 2006 r. osoby pobierają świadczenie w takiej wysokości, jakby w momencie przejścia na emeryturę obowiązywała ich kwota bazowa obliczona od 100% przeciętnego wynagrodzenia. Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1929 r. miały mieć podnoszone świadczenia w latach 2007-2010.

Z dniem 1 stycznia 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 191, poz. 1368) regulująca m.in. kwestię kwoty bazowej dla świadczeń emerytów i rencistów urodzonych po dniu 31 grudnia 1929 r. W myśl przepisów ustawy dla tej grupy emerytów i rencistów od dnia 1 marca 2008 r. kwota bazowa została podwyższona do 100% przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia wysokości świadczenia w dniu jego przyznania. W związku z tym emeryci i renciści, którzy mieli przyznane świadczenia w latach 1993-1998, aktualnie pobierają świadczenie w takiej wysokości, jakby w momencie przejścia na emeryturę obowiązywała ich kwota bazowa obliczona od 100% przeciętnego wynagrodzenia.

Uprzejmie informuję Pana Posła, że w ten sposób likwidacji uległ tzw. stary portfel emerytur i rent.

Z poważaniem

Sekretarz stanu

Jarosław Duda

Warszawa, dnia 27 czerwca 2008 r.

Szkoda, że Pan Duda nie wspomniał, że te przepisy zlikwidowały tylko stary prtfel świadczeniobiorców FUS.

Szanowy Panie,

Dział Informacji Publicznej i Edukacji Biura Informacji i
Dokumentacji Kancelarii Senatu przesyła w załączeniu odpowiedź
na Pana e-mail.

Z poważaniem
Główny Specjalista
Wanda Wójtowicz

Warszawa, dnia 24 .02.2009 r.

BID/DIPE-131/26893/09 WW
Pan
Zdzisław Gągalski

Szanowny Panie,

uprzejmie informujemy, że Pana pismo wysłane e-mailem na senacką stronę internetową, zostało przekazane do Działu Informacji Publicznej i Edukacji Biura Informacji i Dokumentacji w celu udzielenia odpowiedzi.
Dziękujemy za przesłaną nam korespondencję. Jednocześnie informujemy, że wszelkie wpływające do organów Senatu uwagi i opinie dotyczące zmiany obowiązujących przepisów prawa, są przekazywane, zgodnie w przyjętym w naszej Kancelarii trybem, do właściwych komisji senackich celem ewentualnego wykorzystania tego materiału w przyszłych pracach legislacyjnych nad danym tematem.
Wyjaśniamy również, że kwestie dotyczące zmiany waloryzacji rent i emerytur dla rencistów i emerytów służb mundurowych z cenowej na płacową były przedmiotem interpelacji i zapytań poselskich adresowanych do rządu.
1) Interpelacja poselska nr 936 - w sprawie waloryzacji emerytur i rent.
Zapytania poselskie:
1) nr 1146 - w sprawie wyrównania emerytur byłych żołnierzy zawodowych,
2 nr 1951 - w sprawie zmiany waloryzacji rent i emerytur dla rencistów i emerytów służb mundurowych z cenowej na płacową .
Treść interpelacji, zapytań poselskich oraz udzielone na nie odpowiedzi znajdują się na sejmowej stronie internetowej. Podajemy adres: ....sejm.gov.pl /prace Sejmu/ interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia.

Z poważaniem
Główny Specjalista
Wanda Wójtowicz
................................................................................................................................
Policjanci i inne służby mundurowe też rozpoczęli walkę ............

Nasza akcja rozwinęła się w pozostałych służbach mundurowych.
Związki emeryckie policjantów, służb więziennych i pożarników utworzyły
punkty konsultacyjne, w których pomagają emerytom i rencistom wypełniać
stosowne dokumenty. Ich akcja przebiega sprawnie.I chwała im za to.
Czyli- ich związkom CHWAŁĄ, naszym generalskim związkom WAŁA!!!
Oni "zorganizowali" swoich prawników i współdziałają pomiędzy sobą.Nic
też dziwnego,że mają już pierwsze pozytywne rezultaty; wygrane procesy.
A u nas dzielni generałowie pochowali się i tłumaczą, że ich związki nic
nie mogą!!! A na dodatek, jeden z wodzów największego związku, wystawił
na pierwszą linię wychowanka znanego w historii powojennej
"Zarako"-Zarakowskiego!!!! I tenże radca (bardzo wiekowy), robi (czyli
pisze) co może, żeby zniechęcić wszystkich nas do działania.
Załączam informacje od związku policjantów i związku pożarników.
Może dlatego, że mają mniej generałów a więcej chłopów z jajami na swoim
miejscu.
zrg-
PS-
1.jeszcze raz podaję kontakt do P. Piotra LORANCA z WARSZAWY, który ma
kontakt z kancelarią prawną, która prowadzi sprawy policjantom (z powodzeniem);
2. przypominam też, że RPO ma nas bronić, a biura RPO mieszczą się nie
tylko w WARSZAWIE. Ich też trzeba atakować.
...........................................................................................................................

Witam serdecznie!!!

Jesteśmy Panu wdzięczni i pamiętamy, że Pan i pańscy koledzy z MON walcząc od paru lat, wskazaliście nam cel:
- ukierunkowaliście nasze działania dając nam podstawy prawne,
- opracowywaliście wzory i gotowce,
- stworzyliście "fundament" do naszego działania.

Walczymy o to samo razem. Nie ma co się denerwować i robić wymówki.
W 1998 roku pisaliście Panowie, że została zawetowana ustawa przez prezia, z dnia 11.11.1997r. / Druk Sejmowy/, która miała pozbawić nas zaopatrzeniowego /uposażeniowego/ systemu waloryzacji świadczeń z art. 6 naszych ustaw. W Ministerstwie Sprawiedliwości, art 3 cały czas został zachowany, tylko Dyrektorzy WBE i ZER bez żadnych podstaw prawnych, zgodnie z art. 88 ust. 2 o FUS, / z 2004r. tekst jednolity/,nie ustalają podstaw emerytur i rent w oparciu o art. 5, uposażenia na ostatnio zajmowanym stanowisku. Może podkreślając fakt, że system uposażeniowy funkcjonuje cały czas w Ministerstwie Sprawiedliwości zmusi Wysoki Sąd do myślenia???
Art. 6 pkt. 2 /uchylony/, art. 3 i 4 ustawy z 16 lipca 2004r. /Dz.U. 191, poz. 1954/ dotyczy uchylenia pkt. 2 z Ustaw - tekst jednolity mówiący o waloryzacji dodatkowej /Art. 91 Ustawy z FUS/.
Proszę rozważyć i zmienić taktykę, i ominąć sprawę Trybunału Konstytucyjnego
To śliski grunt. Termin 10 lat - dotyczy uchylenia decyzji ostatecznej /Art. 146 Kpa/ - zgodnie z art. 145 & 1 pkt 1 i 2 Kpa dotyczy 10 lat od czasu wydania Decyzji przez Dyrektora. Połóżmy nacisk, jak Pan twierdzi na sprawy do prokuratorów. Uściślijmy nasze wnioski do uchylenia decyzji Dyrektorów z lat 2004, 2006,2008 jak i nowej z 2009r. W oparciu o art. 88 FUS i naszą "5". Sąd może wyrównać nam za okres 3 lat. Musimy mieć siłę do walki od marca do nowej akcji - Pozwy do Sądów Okręgowych- odwołań od decyzji Dyrektora z tego roku. Wczoraj wysłałem wzór naszego odwołania. Nie jest to żadne wymądrzanie się a należy traktować jako konsultacje. Z Pana gotowca czerpaliśmy wzory do naszych wniosków, do Dyrektora ZER i pozwu do Sądu Okręgowego.
Proszę sprawdzić czy w Pana Decyzji, Dyrektora WBE, i kolegów, jest zdanie, że wysokość kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru została ustalona na 01. stycznia 1999r. lub w innej dacie /data przejścia na emkę/. Jeśli tak, jest to sprzeczne z art. 88 ust. 2 i dowód na Dyrektorów Biur. Zebrałem już kilka takich decyzji Dyrektora ZER, gdzie przyznał się cyt. "wysokość świadczenia została ustalona na 1 stycznia 1999" a nie na ostatni dzień lutego /w roku waloryzacji/ o art. 5. Wyślemy je jako dowód w ślad za naszymi pozwami do Sądu Okręgowego.
Podstawa naszych działań są teksty jednolite naszych ustaw z 2004r i art. 88 i 89 ustawy FUS. Nie cofajmy się .

Życzę powodzenia.
Pozdrawiam. Kazimierz Jankowski.
..................................................................................................................................

Dzień dobry Panie Pułkowniku.

Z dużym zainteresowaniem zapoznałem się z opisem dokonanym przez Pana, a
dotyczącym walki o waloryzację płacową.
Jestem wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP oraz członkiem komitetu organizacyjnego federacji służb mundurowych. Całą tę pracę organizacyjną wykonujemy przy ul. 11 Listopada w Warszawie, w siedzibie głównego inspiratora organizacji Federacji to jest ZG Z.B.Z Z i OR WP. Niezależnie od tego toku
organizacyjnego podjęto także wśród strażaków akcję administracyjno - prawnej walki każdego zainteresowanego o powrót do waloryzacji płacowej.
W tej chwili na terenie kraju nasi koledzy otrzymują negatywne decyzje z Zakładu Emerytalno - Rentowego MSWiA w Warszawie. Podjęliśmy akcję pomocy dla opracowania dla nich wzorów odwołań do Sądu. Nie ukrywam, że skorzystaliśmy z wzorów Pana i ZG ZBZZiOR WP. Zapoznałem się także z tekstem wywiadu z Panem na łamach Faktów i Mitów egz. nr 4.
Jak więc Pan widzi Pana Koncepcja i organizatorska misja u nas też trafiła na dobry grunt. Może wspólnie wreszcie służby mundurowe coś wywalczą, chociaż pora znowu nie jest szczęśliwa bo Rząd szuka 17 mld.
Ale tak jest zawsze, że każą emerytom zaciskać pasa i szukają z naszych nędznych świadczeń ratunku do swoich wyrafinowanych dochodów.
Jeżeli dysponuje Pan nowymi materiałami i zachciałby się z nimi podzielić to z góry za to dziękuję.
Serdecznie dziękuję za uwagę i życzę zdrowia oraz dalszej determinacji w walce o godne życie.
Serdecznie pozdrawiam.
płk poż Albin Piątkowski.